• Verkiezingsprogramma

  Jaarverslag

  Bekijk het jaarverslag 2014 van de fractie.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Resultaten

  Bekijk hier de resultaten van de Eindhovense VVD vanaf maart 2014.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Verkiezingsprogramma

  Bekijk het volledige programma, de Engelse variant of de verkorte versie.

  Lees meer
 • Gemeente

  Deregulering

  De VVD wil geen onnodige regels. Veel regels belemmeren mensen in hun vrijheid en bedrijven om te ondernemen.

  Lees meer
 • Gemeente

  Dienstverlening

  Wij staan voor een snelle, efficiënte en daadkrachtige gemeente.

  Lees meer
 • Gemeente

  Gemeentelijke organisatie

  De traditionele rol van de gemeente verandert en daar moet onze organisatie op ingericht zijn.

  Lees meer
 • Gemeente

  Samenwerking

  Bewoners en bedrijven in Eindhoven denken niet in gemeentegrenzen. Nu de gemeente nog.

  Lees meer
 • Financiën

  Gemeentelijke financiën

  De gemeente handelt doelmatig en transparant. Het is immers uw geld dat wij besteden.

  Lees meer
 • Financiën

  Gemeentelijke lasten

  Jij bent geen gemeentelijke pinautomaat!

  Lees meer
 • Financiën

  Grond en vastgoed

  De gemeente moet terughoudend zijn in het bezit van vastgoed. De gemeente is immers geen pandjesbaas.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Coffeeshops

  De Eindhovense VVD is voorstander van regulering van de cannabisteelt.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Criminaliteit

  Criminaliteit moet worden aangepakt.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veilige woonomgeving

  Overlastgevende panden door alcohol- en drugsgebruik wil de VVD sluiten.

  Lees meer
 • Economie

  Binnenstad

  De binnenstad is een belangrijke factor in ons stedelijk woon- en leefklimaat.

  Lees meer
 • Economie

  Brainport

  De rol van Brainport zal de aankomende periode opnieuw gedefinieerd moeten worden.

  Lees meer
 • Economie

  Design

  Design is een wezenlijk onderdeel van de lokale economie.

  Lees meer
 • Economie

  Internationaal

  Wij geloven in de economische kracht van de Brainportregio Eindhoven.

  Lees meer
 • Economie

  Stedelijke economie

  Het MKB is de motor van de Eindhovense economie. Zij creëren banen.

  Lees meer
 • Economie

  Vestigingsklimaat

  De VVD staat voor een levendige stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

  Lees meer
 • Economie

  Wijkeconomie

  De VVD wil de koopzondag volledig vrijgeven.

  Lees meer
 • Werk en inkomen

  Werk en inkomen

  Werk voor iedereen is pas écht sociaal!

  Lees meer
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

  Airport

  De VVD is voorstander van verdere groei én verduurzaming van Eindhoven Airport.

  Lees meer
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

  De auto en parkeren

  De auto blijft welkom in Eindhoven.

  Lees meer
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

  De fiets

  Eindhoven is ook een echte fietsstad.

  Lees meer
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

  De Ruit, de A58 en A2

  De VVD brengt Eindhoven in beweging.

  Lees meer
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

  Openbaar vervoer

  De VVD wil “gratis” openbaar vervoer volledig afschaffen.

  Lees meer
 • Zorg

  Decentralisaties

  De ingezette weg van WIJEindhoven is een liberaal verhaal dat mede is opgezet door de VVD.

  Lees meer
 • Zorg

  Welzijn

  De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien

  Lees meer
 • Onderwijs en jeugd

  Jongeren

  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

  Lees meer
 • Onderwijs en jeugd

  Onderwijs

  Onderwijs is de basis om je te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen

  Lees meer
 • Onderwijs en jeugd

  Studentenstad

  Eindhoven studentenstad. Dat mag gezien worden!

  Lees meer
 • Deelname aan de samenleving

  Integratie

  De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet.

  Lees meer
 • Deelname aan de samenleving

  Mensen met beperking

  In Eindhoven moet iedereen kunnen deelnemen aan de samenleving.

  Lees meer
 • Deelname aan de samenleving

  Ouderen

  Ouder worden in Eindhoven moet prettig zijn!

  Lees meer
 • Sport

  Sport algemeen

  Het belangrijkste doel van gemeentelijk sportbeleid is sportparticipatie.

  Lees meer
 • Sport

  Tarieven

  De VVD wil terughoudend omgaan met tariefsverhogingen.

  Lees meer
 • Sport

  Topsport en breedtesport

  De verhouding tussen topsport en breedtesport.

  Lees meer
 • Wonen

  Wijken

  Een schone, veilige wijk is belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt.

  Lees meer
 • Wonen

  Wonen

  Er moet een groter aanbod komen voor kenniswerkers die hier tijdelijk komen wonen met het gezin.

  Lees meer
 • Cultuur

  Cultureel ondernemerschap

  Cultureel ondernemerschap is voor de VVD een must.

  Lees meer
 • Cultuur

  Cultuur

  Met minder geld willen we méér cultuur mogelijk maken in de stad.

  Lees meer
 • Cultuur

  Erfgoed

  We vinden historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang.

  Lees meer