Nieuws

 • Fractiemedewerker VVD gezocht

  Wij, de fractie van VVD Eindhoven, zijn op zoek naar een fractiemedewerker (m/v) voor het ondersteunen van de gemeenteraadsleden in de breedste zin van het woord. Ben je iemand die geïnteresseerd is in de lokale politiek? Wil jij graag bijdragen aan de toekomst van Eindhoven? Aan de vrijheid voor iedere Eindhovenaar om zijn toekomst zelf vorm te geven? En aan een veilig, stabiel en bereikbaar Eindhoven? Lees verder

 • Kaderbrief van een Financieel gezonde gemeente

  De VVD is trots op de kaderbrief die de gemeente heeft gemaakt. In deze brief worden de plannen van de gemeente voor 2021 worden aangekondigd. In 2021 gaat de gemeente investeren. Een teken van kracht, midden in deze crisis die de wereld op zijn grondvesten doet schudden. Als gemeente hebben we onze zaken op orde en we kunnen er zijn voor onze stad in deze moeilijke tijd. Dit is een het voordeel dat we in 2019 behaald hebben. Nu gaan we investeringen versnellen (onderwijs, wonen, betere doorstroming voor verkeer etc) en zo dragen we direct bij om de Corona klap op te vangen. Lees verder

 • Onderzoek Armoede en Schulden

  We kunnen er niet meer omheen en schulden zijn een enorm maatschappelijk probleem. Als schulden problematisch zijn geworden zorgt dit voor leed bij de persoon met schulden, maar ook bij zijn of haar gezinsleden. Hierdoor kunnen er grotere problemen ontstaan. Hierbij is voorkomen altijd beter dan genezen. Lees verder

 • VVD blij met steunmaatregelen culturele basisinstellingen.

  De deuren van culturele instellingen zijn al weken dicht; geen bezoek aan een museum en geen mogelijkheid om naar een concert te gaan. De Eindhovense cultuursector is stevig geraakt door de coronacrisis doordat inkomsten wegvielen en vaste lasten doorliepen. Gelukkig konden we toch af en toe op een andere manier genieten van cultuur: een digitale rondleiding, podcasts of een online bijeenkomst voor amateurkunstenaars. Lees verder

 • Corona pandemie is Eindhoven niet voorbijgegaan

  Beste Eindhovenaren, De Corona pandemie is Eindhoven niet voorbijgegaan en hier in Eindhoven hebben net als veel andere steden op de wereld vergaande maatregelen moeten nemen om met name voor kwetsbare groepen te zorgen Lees verder

 • We maken de Vestdijk af!

  De raad heeft vanavond in de raadsvergadering besloten om de Vestdijk af te ronden. Wethouder List gaf aan in de het Eindhovens Dagblad dat ze buikpijn kreeg toen ze de kosten te horen kreeg om de Vestdijk af te maken. Dit is begrijpelijk want door bodemvervuiling en archeologische vondsten zijn de kosten 4.6 miljoen euro toegenomen. Extra zuur omdat het college al heel veel werk heeft verzet om dergelijke oude problemen op te lossen en er nu weer een tegenvaller te verwerken krijgt. Lees verder

 • De VVD-fractie krijgt versterking van twee commissieleden

  Op dinsdag 18 februari 2020 zijn tijdens de raadsvergadering twee nieuwe commissieleden voor de VVD geïnstalleerd: Thomas van Kuilenburg (rechts) en Bram Danen (links). Lees verder

 • De nieuwe Tongelreep komt er!

  De VVD wil een goed vestigings- en verblijfsklimaat voor Eindhoven en daar horen goede culturele en sportvoorzieningen bij, waaronder een zwembad in Eindhoven-Zuid. Ook onze complimenten voor de wethouder en zijn team voor dit Raadvoorstel dat het realiseren van de nieuwbouw voor de Tongelreep weer een stap dichterbij brengt. Dat is hoog tijd. Want hoe sneller we kunnen starten met bouwen, hoe groter de kans dat we binnen de financiële kaders kunnen blijven. Lees verder

 • VVD-fractie weer op volle sterkte: “Ed Winters beëdigd als nieuw raadslid Eindhovense VVD”

  Op 28 januari 2020 is Ed Winters beëdigd als nieuw raadslid voor de Eindhovense VVD. Winters is een ondernemer in hart en nieren. Jarenlang heeft hij meerdere ondernemingen en stichtingen tegelijkertijd gerund, in binnen- en buitenland. Ondanks dat deze succesvol waren, heeft hij een tijd geleden besloten om dit af te gaan bouwen en zijn focus te leggen op activiteiten die in directe verbinding staan met de stad Eindhoven. Lees verder

 • Saskia Wempe 1970 – 2019

  Ons lief, dapper en sterk raadslid Saskia Wempe is niet meer. Dankbaar zijn we voor haar jarenlange inzet en toewijding. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden. Lees verder

 • Aanpak Voetbal in Eindhoven Noord

  De VVD vindt het belangrijk dat onze inwoners bewegen en dat er een goed sportaanbod is in alle onze wijken. Voetbal is een populaire manier van bewegen voor jong en oud en daarom hechten wij eraan dat voetbal beschikbaar blijft in Eindhoven Noord. Lees verder

 • VVD wil juiste aandacht voor dak- en thuislozen!

  Het mag duidelijk zijn dat het aantal dak en thuislozen groeit. De VVD vraagt zich af waar deze dak- en thuislozen opeens vandaan komen. Deze stijging houdt de VVD oprecht bezig. Lees verder

 • Vrijwilligerswerk mag best beloond worden!

  De VVD ziet dat veel mensen op lokaal niveau actief zijn binnen hun eigen leefomgeving. Scholen kennen oudercommissies, zorgorganisaties kennen medezeggenschapscommissies, ervaringsdeskundige, enzovoort. Binnen wijken en buurten zijn er allerlei initiatieven die zich richten op de verbetering van de leefomgeving. Op regionaal niveau zetten mensen zich vrijwillig in voor activiteiten die specifiek op het streek waar ze wonen gericht zijn. Al met al in de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Lees verder

 • De VVD is blij met extra geld voor veiligheid!

  Het gaat goed met Eindhoven! De stad is groeit en bloeit. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven haar enorme tekorten opgelost. Dit zorgt ervoor dat we de nieuwe uitdagingen van onze stad met elkaar kunnen gaan aanpakken. Lees verder

 • Cultuurbrief

  Vandaag bespreken we voor de tweede keer een 4-jarige Concept Cultuurbrief. In de afgelopen 4 jaar is er heel wat bereikt: we hebben een professionele organisatie, de politieke impasse is doorbroken, de basisinfrastructuur is opgezet, is er een transparante en geharmoniseerde subsidiestructuur opgetuigd en is er ruimte gekomen voor nieuwe initiatieven. Daarvoor de welgemeende complimenten van de VVD aan de Stichting Cultuur Eindhoven. Maar zijn we er dan nu? Lees verder

 • Uitspraken huishoudelijke ondersteuning

  Het onderwerp Huishoudelijke Ondersteuning houdt ons en de inwoners die hier gebruik van maken al langere tijd bezig, Daarom zijn we blij dat we nu kunnen werken aan een oplossing. Op dinsdag 20 augustus heeft de rechtbank uitspraak gedaan in vier voorbeeldzaken over Huishoudelijke Ondersteuning. Het college heeft gelet op de gevolgen van de uitspraken een voornemen uitgesproken over hoe nu om te gaan met de 4 voorbeeldzaken, de 200 overige beroepen, de 50 openstaande bezwaren en de nieuwe aanvragen Huishoudelijke Ondersteuning. Lees verder

 • VVD Meets DDW 2019

  Het VVD-netwerkbestuur Brainport Regio en de VVD Statenfractie nodigen u uit voor het evenement “VVD meets DDW” op zaterdag 26 oktober. Lees verder

 • Eindhovense Marathon

  Graag ontmoeten wij jou op zondag 13 oktober tijdens de Eindhovense Marathon om alle sportieve lopers mee aan te moedigen. Dit doen wij uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Lees verder

 • VVD zet streep door ballonnenverbod

  In de raadsvergadering van 10 september 2019 lag het raadsvoorstel ter discussie om een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen. Het college van B&W was zich er echter van bewust dat dit in de praktijk niet te handhaven is, en had om die reden alvast handhaving uitgesloten. Lees verder

 • Eindhoven heeft positief resultaat van 71,6 miljoen, problemen nog niet definitief opgelost

  Afgelopen 27 augustus heeft de gemeenteraad de jaarrekening over 2018 vastgesteld. Een positief resultaat van ruim 70 miljoen euro. Dit is enorm veel geld als je het vergelijkt hoe we als VVD, een jaar geleden de gemeentefinanciën aantroffen. Met harde maatregelen en sturing is dit enorm resultaat neergezet. Weliswaar met veel incidentele meevallers, maar ook die zijn broodnodig. De komende jaren zullen we moeten investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie. Lees verder