Nieuws

 • Marcel Oosterveer keert terug als wethouder

  Wethouder Marcel Oosterveer keert binnenkort terug als wethouder Financiën en bedrijfsvoering van de gemeente Eindhoven. Oosterveer werd sinds december vervangen als wethouder, hij was sindsdien herstellende van een ernstige netvliesloslating. Het ziekteverlof loopt binnenkort af. Marcel Oosterveer keert met vertrouwen en energie terug in het college van Burgemeester en Wethouders. Lees verder

 • Unanieme steun voor motie voor burgers met beperking

  © Eindhovens Dagblad

  Unanieme steun voor motie voor burgers met beperking Lees verder

 • Kracht van de stad om te helpen

  Er gebeuren veel mooie dingen in Eindhoven, we bedenken de oplossingen voor de toekomst en helpen elkaar vooruit. Een mooi voorbeeld zijn projecten rond Social Return, hierbij vragen bedrijven elkaar een deel van de waarde van opdrachten aan elkaar ten goede te laten komen aan de stad. Lees verder

 • Bewoners Oud Woensel worden architect van hun wijk

  © Bron: AD

  Het college van B&W komt nog voor de zomer met een concreet plan om de overlast, onveilige situaties en een onprettige woon- en winkel ervaring in de Kruisstraat en Woenselse Markt aan te pakken. De Eindhovense VVD is er blij mee! Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  We willen iedereen bedanken die op de VVD hebben gestemd. We zijn ook erg trots op de 886 stemmen die Daan in Eindhoven heeft behaald! Lees verder

 • Onze BOA's krijgen bodycams! Lang gekoesterde wens van de VVD komt in vervulling.

  De Eindhovense VVD is dolblij dat dit raadsvoorstel voor de bodycams is aangenomen. Het voorstel was een initiatief van de Eindhovense VVD, en betreft voor nu een pilot van 1 jaar. Maar we verwachten dat de bodycams na 2022 tot de standaarduitrusting gaan behoren. Lees verder

 • Zorgen om financiële impact Klimaatplan

  De VVD heeft grote zorgen over het ontbreken van een financiële onderbouwing van de doelstelling van dit 5-jarige Klimaatplan. Dat hebben we ook consequent aangegeven in de Meningsvormingen en via schriftelijke vragen. Lees verder

 • Wethouder Marcel Oosterveer tijdelijk vervangen door Joost de Jong

  Wethouder Marcel Oosterveer zit sinds eind augustus in een revalidatie-traject na een ernstige netvliesloslating. Dit traject om wethouder Oosterveer voor te bereiden op zijn terugkeer in het college van Burgemeester en Wethouders vraagt mede door een noodzakelijke nieuwe operatie meer tijd dan verwacht. Om die reden heeft Oosterveer bij het college een verzoek ingediend om hem ziekteverlof te verlenen. Lees verder

 • Dag van de ondernemer!

  Vandaag op 18 november is het weer dag van de ondernemer. Juist nu in deze tijd waarin ondernemers en ZZP'ers het erg moeilijk hebben en de toekomst onzeker is staan we stil bij wij zij voor ons betekenen. Om alle ondernemers te danken hebben we Simon de Wit (Oriëntal Greenhouse) en Ruud Bakker(Dommel 18) een bloemetje aangeboden. Lees verder

 • Eindhoven na corona weer snel op de been!

  Afgelopen dinsdag is de begroting van 2021 behandeld in de gemeenteraad. 2020 is tot nu toe een bizar jaar en het is onzeker wat 2021 ons gaat brengen. De problemen van begin dit jaar zijn in veel gevallen ingehaald door de weerbarstige werkelijkheid van nu. In de gemeentelijke begroting komt onzekerheid en de nieuwe werkelijkheid veelvuldig naar voren. Lees verder

 • Kaderbrief van een Financieel gezonde gemeente

  De VVD is trots op de kaderbrief die de gemeente heeft gemaakt. In deze brief worden de plannen van de gemeente voor 2021 worden aangekondigd. In 2021 gaat de gemeente investeren. Een teken van kracht, midden in deze crisis die de wereld op zijn grondvesten doet schudden. Als gemeente hebben we onze zaken op orde en we kunnen er zijn voor onze stad in deze moeilijke tijd. Dit is een het voordeel dat we in 2019 behaald hebben. Nu gaan we investeringen versnellen (onderwijs, wonen, betere doorstroming voor verkeer etc) en zo dragen we direct bij om de Corona klap op te vangen. Lees verder

 • Onderzoek Armoede en Schulden

  We kunnen er niet meer omheen en schulden zijn een enorm maatschappelijk probleem. Als schulden problematisch zijn geworden zorgt dit voor leed bij de persoon met schulden, maar ook bij zijn of haar gezinsleden. Hierdoor kunnen er grotere problemen ontstaan. Hierbij is voorkomen altijd beter dan genezen. Lees verder

 • VVD blij met steunmaatregelen culturele basisinstellingen.

  De deuren van culturele instellingen zijn al weken dicht; geen bezoek aan een museum en geen mogelijkheid om naar een concert te gaan. De Eindhovense cultuursector is stevig geraakt door de coronacrisis doordat inkomsten wegvielen en vaste lasten doorliepen. Gelukkig konden we toch af en toe op een andere manier genieten van cultuur: een digitale rondleiding, podcasts of een online bijeenkomst voor amateurkunstenaars. Lees verder

 • Corona pandemie is Eindhoven niet voorbijgegaan

  Beste Eindhovenaren, De Corona pandemie is Eindhoven niet voorbijgegaan en hier in Eindhoven hebben net als veel andere steden op de wereld vergaande maatregelen moeten nemen om met name voor kwetsbare groepen te zorgen Lees verder

 • We maken de Vestdijk af!

  De raad heeft vanavond in de raadsvergadering besloten om de Vestdijk af te ronden. Wethouder List gaf aan in de het Eindhovens Dagblad dat ze buikpijn kreeg toen ze de kosten te horen kreeg om de Vestdijk af te maken. Dit is begrijpelijk want door bodemvervuiling en archeologische vondsten zijn de kosten 4.6 miljoen euro toegenomen. Extra zuur omdat het college al heel veel werk heeft verzet om dergelijke oude problemen op te lossen en er nu weer een tegenvaller te verwerken krijgt. Lees verder

 • De VVD-fractie krijgt versterking van twee commissieleden

  Op dinsdag 18 februari 2020 zijn tijdens de raadsvergadering twee nieuwe commissieleden voor de VVD geïnstalleerd: Thomas van Kuilenburg (rechts) en Bram Danen (links). Lees verder

 • De nieuwe Tongelreep komt er!

  De VVD wil een goed vestigings- en verblijfsklimaat voor Eindhoven en daar horen goede culturele en sportvoorzieningen bij, waaronder een zwembad in Eindhoven-Zuid. Ook onze complimenten voor de wethouder en zijn team voor dit Raadvoorstel dat het realiseren van de nieuwbouw voor de Tongelreep weer een stap dichterbij brengt. Dat is hoog tijd. Want hoe sneller we kunnen starten met bouwen, hoe groter de kans dat we binnen de financiële kaders kunnen blijven. Lees verder

 • VVD-fractie weer op volle sterkte: “Ed Winters beëdigd als nieuw raadslid Eindhovense VVD”

  Op 28 januari 2020 is Ed Winters beëdigd als nieuw raadslid voor de Eindhovense VVD. Winters is een ondernemer in hart en nieren. Jarenlang heeft hij meerdere ondernemingen en stichtingen tegelijkertijd gerund, in binnen- en buitenland. Ondanks dat deze succesvol waren, heeft hij een tijd geleden besloten om dit af te gaan bouwen en zijn focus te leggen op activiteiten die in directe verbinding staan met de stad Eindhoven. Lees verder

 • Saskia Wempe 1970 – 2019

  Ons lief, dapper en sterk raadslid Saskia Wempe is niet meer. Dankbaar zijn we voor haar jarenlange inzet en toewijding. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden. Lees verder

 • Aanpak Voetbal in Eindhoven Noord

  De VVD vindt het belangrijk dat onze inwoners bewegen en dat er een goed sportaanbod is in alle onze wijken. Voetbal is een populaire manier van bewegen voor jong en oud en daarom hechten wij eraan dat voetbal beschikbaar blijft in Eindhoven Noord. Lees verder