• Inbreng Jaarrekening 2016

  © Matyas Rehak / ...

  Voor de tweede keer in evenzoveel jaren werd er te laat over de jaarrekening gediscussieerd. Vorig jaar was dat nog redelijk te verklaren, dit jaar moest de VVD constateren dat het college zelf veel steken liet vallen. In de bijlage leest u de inbreng die Marcel Oosterveer namens de Eindhovense VVD deed op dit belangrijke onderwerp. Lees verder

 • Lex Janssen kandidaat landelijk voorzitter JOVD

  Aankomende 30 september kiest de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD een nieuw Hoofdbestuur. Lees verder

 • Update vanuit VVD Waterschap-bestuurder Jos Kuppens

  © VVD

  De provincie Brabant en gemeente Eindhoven (en omliggende gemeenten) hebben veel verschillende taken. Waterschap de Dommel houdt zich alleen bezig met het beheer van het water (de zogenaamde waterstaatszorg) en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden. De Waterstaatszorg staat niet op zichzelf en hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop onze provincie en de gemeenten gezamenlijke taken hebben. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus nodig. Lees verder

 • Bestuur VVD Eindhoven draagt Marcel Oosterveer voor als lijsttrekker

  Het bestuur van de VVD Eindhoven heeft unaniem besloten Marcel Oosterveer als lijsttrekker voor te dragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Volgens de binnen de VVD geldende procedure kunnen tegenkandidaten worden gesteld. De VVD-leden zullen een definitief besluit nemen over de lijsttrekker tijdens de algemene ledenvergadering op 11 oktober 2017. Lees verder

 • Snelle groei economie, een alarmerend personeelstekort maar geen daling van de bijstand in Eindhoven?!

  Een snelle groei van de economie, een alarmerend personeelstekort maar geen daling van de bijstand in Eindhoven?! Lees hier het opiniestuk van Monique List en Saskia Wempe dat recentelijk verscheen in het Eindhovens Dagblad. Lees verder

 • Word politiek actief voor de toekomst van Eindhoven

  De afgelopen tijd is er in Eindhoven veel verkeerd gegaan. De binnenstad is bijna onbereikbaar geworden, er is een tekort van € 40 miljoen(!) per jaar op de zorg en de sportverenigingen zijn het vertrouwen in de politiek volledig verloren. Lees verder

 • De verontrustende financiële situatie van de gemeente Eindhoven

  © VVD-raadslid Marcel Oosterveer

  De afgelopen tijd is al veel gezegd en geschreven over de financiële situatie van de gemeente Eindhoven. Deze is zeer verontrustend en bijsturing is noodzakelijk. De gemeente ontvangt inkomen van het Rijk, door middel van de zogenaamde algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de Gemeente geld voor specifieke uitgaven van het Rijk. Naast deze inkomsten ontvangt de gemeente geld van haar inwoners. De bekendste is de OZB. Lees verder

 • Sociaal plan IJssportcentrum

  De VVD heeft met verbazing de Raadsinformatiebrief over het sociaal plan IJssportcentrum Eindhoven 2017 gelezen. De strekking van de inhoud van de brief is een -alweer- goudomrande regeling voor ambtenaren (een regeling voor 10 jaar aanvulling op salaris alsmede compensatie in de pensioensfeer') die door een beslissing van het college mogelijk boventallig zouden worden. Lees verder

 • VVD-Dag: Innovatief Nederland met Klaas Dijkhoff

  Nederland loopt voorop in de wereld op het gebied van innovatie. En dat is maar goed ook. Innovatie biedt geweldige kansen voor de toekomst. Maar hoe zorgen wij dat ons land ook de komende jaren voorop blijft lopen? Daarover willen wij met jou, samen met deskundigen uit het veld, in gesprek. Wij nodigen je van harte uit op zaterdag 24 juni 2017 op de VVD-Dag: Innovatief Nederland in Eindhoven. Deze dag zijn wij te gast op een unieke locatie, namelijk de High Tech Campus. Lees verder

 • Cultureel Vastgoed

  © VVD

  De opdrachten voor de onderzoeken naar het Cultureel Vastgoed zijn verstrekt in 2016. De taakstelling toen was een bezuiniging van respectievelijk 500.000 euro en nog eens 586.000 euro. Inmiddels zijn we een jaar verder en ziet de wereld er heel anders uit. Eindhoven stevent af op gigantische tekorten. Lees verder

 • Burger initiatief Boschdijk

  De Boschdijk (binnen de ring) kan veiliger, mooier en groener. Net als veel andere inwoners en partijen ziet de VVD dit ook. Zoals de Boschdijk er nu ligt is het zeker niet het fijnste stukje Eindhoven. Het is ook niet vreemd dat de buurt een burgerinitiatief heeft ingediend om juist deze punten aan te pakken. Dit burgerinitiatief steunen we als VVD ook. Lees verder

 • Reactie van de VVD fractie op de Jaarrekening 2016

  Afgelopen woensdag 24 mei 2017 heeft het college van Eindhoven met trots de jaarrekening 2016 gepresenteerd. Maar is deze trots wel gepast? Lees verder

 • Word lid van de VVD!

  Heb je overal een mening over? En wil je daar meer mee doen? Word dan lid van de VVD! Lees verder

 • 15 mei: VVD Werkcafé met Bas van 't Wout!

  15 mei: VVD Werkcafé met Bas van 't Wout! Lees verder

 • Nieuw woonwagenbeleid

  © VVD Eindhoven

  In de raads-commissievergadering is het voorstel nieuw woonwagenbeleid besproken. Het beleid met 192 standplaatsen wordt in het voorstel losgelaten Lees verder

 • Commissie-inbreng over de Vestdijk

  De VVD is een groot voorstander van een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Daarom maken wij ons grote zorgen over de voorgestelde plannen voor de herinrichting van de Vestdijk. Lees verder

 • VVD stelt raadsvragen over burgerinitiatief de Ronde

  Het burgerinitiatief dat in 2009 is ingediend vanuit de Ronde heeft altijd op veel steun vanuit de raad kunnen rekenen. Echter door de crisis is er geen snelle start gemaakt met de uitvoering van het initiatief. De initiatiefnemers hebben ons echter laten weten nog steeds snel aan de slag te willen. De markt is inmiddels aangetrokken en de vraag voor het huisvesten van senioren zodat zij actief kunnen blijven is onverminderd hoog. Ook staan de doelstellingen voor de verkoop van vastgoed nog steeds en is hierop inmiddels een flinke achterstand. Dit bracht ons tot de volgende vragen, waarop u hieronder ook het antwoord van het college kunt lezen. Lees verder

 • VVD wil ruimere openingstijden voor de horeca, ook op donderdag!

  In maart 2014 ging de gemeenteraad akkoord met een nieuw Horecabeleidsplan. De Eindhovense VVD was groot voorstander van dit plan, geïnitieerd door toenmalig wethouder en nu raadslid Monique List. Lees verder

 • Vragen over verkeerslichten op het Floraplein

  In het recente Meerjarenplan Stedelijk worden maatregelen voor verbetering van het gevoel van verkeersveiligheid rond het Floraplein toegelicht. Lees verder

 • Visie Emmasingelkwadrant

  De stad en de raad hebben de nieuwe visie voor de ontwikkeling van het Emmasingelkwartier te zien gekregen. Lees verder