Nieuws

 • Saskia Wempe 1970 – 2019

  Ons lief, dapper en sterk raadslid Saskia Wempe is niet meer. Dankbaar zijn we voor haar jarenlange inzet en toewijding. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden. Lees verder

 • Aanpak Voetbal in Eindhoven Noord

  De VVD vindt het belangrijk dat onze inwoners bewegen en dat er een goed sportaanbod is in alle onze wijken. Voetbal is een populaire manier van bewegen voor jong en oud en daarom hechten wij eraan dat voetbal beschikbaar blijft in Eindhoven Noord. Lees verder

 • VVD wil juiste aandacht voor dak- en thuislozen!

  Het mag duidelijk zijn dat het aantal dak en thuislozen groeit. De VVD vraagt zich af waar deze dak- en thuislozen opeens vandaan komen. Deze stijging houdt de VVD oprecht bezig. Lees verder

 • Vrijwilligerswerk mag best beloond worden!

  De VVD ziet dat veel mensen op lokaal niveau actief zijn binnen hun eigen leefomgeving. Scholen kennen oudercommissies, zorgorganisaties kennen medezeggenschapscommissies, ervaringsdeskundige, enzovoort. Binnen wijken en buurten zijn er allerlei initiatieven die zich richten op de verbetering van de leefomgeving. Op regionaal niveau zetten mensen zich vrijwillig in voor activiteiten die specifiek op het streek waar ze wonen gericht zijn. Al met al in de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Lees verder

 • De VVD is blij met extra geld voor veiligheid!

  Het gaat goed met Eindhoven! De stad is groeit en bloeit. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven haar enorme tekorten opgelost. Dit zorgt ervoor dat we de nieuwe uitdagingen van onze stad met elkaar kunnen gaan aanpakken. Lees verder

 • Cultuurbrief

  Vandaag bespreken we voor de tweede keer een 4-jarige Concept Cultuurbrief. In de afgelopen 4 jaar is er heel wat bereikt: we hebben een professionele organisatie, de politieke impasse is doorbroken, de basisinfrastructuur is opgezet, is er een transparante en geharmoniseerde subsidiestructuur opgetuigd en is er ruimte gekomen voor nieuwe initiatieven. Daarvoor de welgemeende complimenten van de VVD aan de Stichting Cultuur Eindhoven. Maar zijn we er dan nu? Lees verder

 • Uitspraken huishoudelijke ondersteuning

  Het onderwerp Huishoudelijke Ondersteuning houdt ons en de inwoners die hier gebruik van maken al langere tijd bezig, Daarom zijn we blij dat we nu kunnen werken aan een oplossing. Op dinsdag 20 augustus heeft de rechtbank uitspraak gedaan in vier voorbeeldzaken over Huishoudelijke Ondersteuning. Het college heeft gelet op de gevolgen van de uitspraken een voornemen uitgesproken over hoe nu om te gaan met de 4 voorbeeldzaken, de 200 overige beroepen, de 50 openstaande bezwaren en de nieuwe aanvragen Huishoudelijke Ondersteuning. Lees verder

 • VVD Meets DDW 2019

  Het VVD-netwerkbestuur Brainport Regio en de VVD Statenfractie nodigen u uit voor het evenement “VVD meets DDW” op zaterdag 26 oktober. Lees verder

 • Eindhovense Marathon

  Graag ontmoeten wij jou op zondag 13 oktober tijdens de Eindhovense Marathon om alle sportieve lopers mee aan te moedigen. Dit doen wij uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Lees verder

 • VVD zet streep door ballonnenverbod

  In de raadsvergadering van 10 september 2019 lag het raadsvoorstel ter discussie om een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen. Het college van B&W was zich er echter van bewust dat dit in de praktijk niet te handhaven is, en had om die reden alvast handhaving uitgesloten. Lees verder

 • Eindhoven heeft positief resultaat van 71,6 miljoen, problemen nog niet definitief opgelost

  Afgelopen 27 augustus heeft de gemeenteraad de jaarrekening over 2018 vastgesteld. Een positief resultaat van ruim 70 miljoen euro. Dit is enorm veel geld als je het vergelijkt hoe we als VVD, een jaar geleden de gemeentefinanciën aantroffen. Met harde maatregelen en sturing is dit enorm resultaat neergezet. Weliswaar met veel incidentele meevallers, maar ook die zijn broodnodig. De komende jaren zullen we moeten investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie. Lees verder

 • Voor het eerst in 3 jaar hebben we weer een kadernota.

  Voor het eerst in 3 jaar hebben we weer een kadernota. We zien nu de positieve effecten van het orde op zaken stellen; financiën op orde, de begroting is sluitend en we dus een kadernota waarmee we het stuur weer in handen hebben. Lees verder

 • Geen wietexperiment in de Regio

  Eindhoven zal zich niet aanmelden voor een Wietexperiment bij de landelijke overheid. De Eindhovense VVD volgt de burgermeester hierin. Het huidige experiment lijkt ontworpen om te falen. De Eindhovense VVD wil wel een experiment, want de oude manier van gedogen brengt te veel problemen. We willen zien wat we kunnen doen om qua veiligheid, gezondheid en overlast de stad te verbeteren door anders om te gaan met wiet. Lees verder

 • Designplek zou zo maar in Eindhoven kunnen landen

  Gisteren (13 juni 2019) heeft minister Van Engelshoven van OCW haar uitgangspuntennotitie Cultuurnota* gepresenteerd over een nieuw cultuurbestel vanaf 2021. In die nota heeft zij zich positief uitgelaten over de mogelijkheid van een Designmuseum in Eindhoven. ‘… Als de regio stelt dat design in het DNA van haar regio zit, dan kunnen we er samen voor zorgen dat er mooie dingen op dat gebied gebeuren. Bijvoorbeeld door de Dutch Design Foundation op te waarderen tot een nationaal designfestival.’ Wat verder in haar brief: ‘En ja, dat museum of designlab zou zomaar in Eindhoven kunnen landen’. Lees verder

 • Aanpak discriminatie Stratumseind

  Onlangs verscheen er een artikel in het Eindhovens Dagblad waarin de ervaringen van enkele expats rondom discriminatie in het uitgaansleven aan bod kwam. Voor de VVD was dit direct reden om aan de bel te trekken. Lees verder

 • Kadernota 2020: Veiligheid voorop!

  In deze kadernota zit gelukkig een flinke impuls voor veiligheid! Gezien de incidenten van 2018 zoals de liquidaties, drugsdumpingen en de Eindhovense cijfers over criminaliteit is deze impuls hard nodig. De Eindhovense VVD heeft zich ingezet om dit mogelijk te maken, het tij moet nu keren. Nu komt er dus geld en personeel (handhavers) voor beschikbaar om problemen aan te pakken. Echter moeten we nog meer investeren om een veilige stad te worden. Het college maakt nu een flinke stap in de goede richting, in de toekomst als er meer geld is moeten er verder geïnvesteerd worden om de veiligheid en handhaving in Eindhoven verder te verbeteren. Lees verder

 • Fonds Bovenwijks

  Wie een woning zoekt in Eindhoven ziet de uitdaging die er is. Er is weinig keuze, de huizen zijn snel weg en de persoon die hem krijgt heeft vaak boven de vraagprijs geboden. Wie aan aanmerking komt voor een corporatiewoning is niet zelden 1 van de 100 geïnteresseerde. Om het probleem te verlichten wil de VVD dat het bouwoffensief dat we hebben ingezet door blijft gaan. Dit bouwoffensief betekend dat we gewoon meer huizen willen laten bouwen zodat meer mensen toch de stap naar een eigen woning kunnen maken. Zo kunnen we de druk op woningmarkt verlichten. Lees verder

 • College haalt knip uit ontwerp Vestdijk

  Het college van B en W heeft besloten om de voorgestelde knip op de Vestdijk, ter hoogte van de Ten Hagestraat, vooralsnog uit het ontwerp te verwijderen. Onafhankelijk onderzoek van TNO geeft aan dat het, op basis van de prognose uit de NSL-monitoringstool*, mogelijk moet zijn om zonder deze knip te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de EU. Lees verder

 • Huishoudelijke hulp

  Afgelopen 5 februari heeft er een inspraakavond plaatsgevonden over de huishoudelijke hulp. Uit de inspraakavond van vorige week is gebleken dat er bepaalde dingen niet goed gaan. Alle verhalen van de verschillende cliënten gaan je niet in de koude kleren zitten. Wij als VVD hebben hier ook alle begrip voor, we begrijpen alle emoties en frustraties. De Eindhovense VVD wil dat de processen, maar ook de communicatie, worden verbeterd. Daarnaast blijven we toezien op kwaliteit en op de zorgaanbieders. Lees verder

 • Kamerverhuur en woningsplitsing: Ruimte voor groei of beperking overlast?

  De gemeenteraad sprak onlangs over kamerverhuur en woningsplitsing. De politieke partijen in Eindhoven hebben uiteenlopende standpunten. Wat de VVD betreft moet er een balans zijn tussen beschikbaarheid en leefbaarheid. Lees verder