• De Ruit 2.0: terug op de agenda!

  De lange files op de ring en de Kennedylaan zijn een doorn in het oog. Het verkeer van Eindhoven van en naar Helmond moeten over een nieuwe weg! Lees verder

 • Vote for a Future-proof Eindhoven. Vote VVD

  We have created a excerpt of the VVD Election Programme in English for you! Lees verder

 • Bij de neus genomen

  © ED.nl

  Een opiniestuk door Monique List en Tom Meylink over hoe het zo fout (gegaan) is met de Vestdijk. Lees verder

 • Duurzaam alternatief

  De VVD is afgelopen tijd op zoek geweest om op verschillende manieren de inwoners meer te betrekken. Lees hier meer over hoe we dit willen doen. Lees verder

 • Aan de slag met het Huygens: VVD wil start bouw in 2018!

  Momenteel is het gebouw van het Christiaan Huygens College aan de Rachmaninowlaan aan het eind van zijn levensduur. Er zitten meer leerlingen op dan ooit bedacht, en het onderhoud is een tijd uitgesteld, omdat er toch een nieuw gebouw toegezegd is door de gemeente in 2012. De VVD wil snel actie: de bouwvakkers moeten in 2018 aan de slag kunnen! Lees verder

 • Fractievoorzitter Hans Rozendaal krijgt hoge landelijke VVD-onderscheiding

  © Secretaris VVD Brainport Regio

  Hans Rozendaal ontvangt de oorkonde behorende bij de D.U. Sticker plaquette welke door de vicevoorzitter van het VVD Hoofdbestuur Eric Wetzels (links op de foto) zojuist heeft uitgereikt. Lees verder

 • VVD Brainport Academy

  Om de kwaliteit van wethouders en raadsleden op een hoog niveau te houden heeft onze partij het eigen trainingsinstituut, de Haya van Someren Stichting. Ook lokaal hecht het bestuur van de Brainport Regio grote waarde aan de kwaliteit van de VVD-raadsleden, -wethouders en -bestuurders. Lees verder

 • Motie VVD bij Omvorming zwembad Tongelreep haalt het niet

  Dinsdag 19 december 2017 is het raadsvoorstel voor de Omvorming van zwembad de Tongelreep in de raad besproken. Lees hier de bijdrage van raadslid voor de VVD, Ceciel van Bergeijk. Lees verder

 • Steun in de rug voor inwoners die samen willen bouwen

  Op 19 December lag een voorstel voor over een betere samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Volgende dit voorstel zal er in het Stedelijk gebied een loket worden ingericht om bijzondere bouw- en woonvormen te faciliteren. Lees verder

 • VVD-Kandidatenlijst Gemeenteraad 2018

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 november heeft de Eindhovense VVD de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. Lees verder

 • Bijdrage VVD bij de begroting 2018

  Spreektekst fractievoorzitter m.b.t. de bijdrage VVD bij de begroting 2018 Lees verder

 • Vervolgvragen over de Vestdijk

  Met de praktijkopstelling op de Vestdijk is gemeten hoe de nieuwe verkeerssituatie wordt ervaren. Vorige week zijn deze resultaten gedeeld met stakeholders en is ook gevraagd naar hun ervaringen. Conclusie was dat de gewenste verkeersreductie op de Vestdijk is bereikt en dat dit een positieve uitwerking heeft op de luchtkwaliteit. Wel is er een toename van autoverkeer op andere wegen, maar deze blijven binnen de luchtkwaliteitsnorm. Komende maanden wordt de definitieve vorm met stakeholders verder vorm gegeven en worden keuzes gemaakt. Lees hieronder de vragen die Monique List i.s.m. Tom Meylink stelde. Lees verder

 • Inbreng op het dossier Sport

  De VVD is erg teleurgesteld over het taakveld Sport. De afgelopen drie jaar zijn er twee visies, drie sporen, negen looplijnen, vier business cases, een sluiting en een verzelfstandiging voorbij gekomen. In de Begroting 2018 lezen we dat het taakveld Sport alle Eindhovenaren in beweging wil brengen. Maar in het dossier Sport zelf zit weinig beweging. Veel woorden, maar weinig actie. Lees hier de inbreng die Ceciel van Bergeijk deed op dit thema. Lees verder

 • Opinie: de gemeentelijke financiĆ«n

  Afgelopen dinsdag kwam het college (PvdA, D66, SP en GL) met twee belangrijke documenten naar buiten. Het eerste was de tussentijdse rapportage; oftewel: waar staan wij financieel per 1 oktober 2017? Het tweede stuk was de beantwoording van de technische vragen van raadsleden over de begroting voor 2018. De tussentijdse rapportage liet zien dat de gemeente Eindhoven bovenop het tekort van minimaal 40 miljoen, nog eens 10 -15 miljoen extra kan verwachten. Al met al zal er dan een tekort ontstaan van 40 tot 60 miljoen. Let wel, dit is een tekort dat overblijft nadat alle potjes, reserves etc. al door dit college leeg zijn geplunderd. Voor onze inwoners betekent dit dat er in drie jaar tijd per inwoner 540,- teveel is uitgegeven. Lees verder

 • Marcel Oosterveer verkozen tot Lijsttrekker

  VVD-raadslid Marcel Oosterveer werd tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 11 oktober 2017 met een ruime meerderheid tot lijsttrekker verkozen. Hij was al eerder door het bestuur voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker. Lees verder

 • Veiligheid

  De stad Eindhoven staat volop in de belangstelling. Zo is de economische groei een voorbeeld voor heel Nederland. Een mooie ontwikkeling, die door dit college graag benadrukt wordt. En natuurlijk is de hoogste economische groei van Nederland een groei waar wij in Brainport trots op mogen zijn. De afgelopen week kwam er ook een geheel ander beeld naar voren. Eindhoven is een stad waar een groot aantal veiligheidsproblemen spelen. Lees verder

 • Inbreng Jaarrekening 2016

  © Matyas Rehak / ...

  Voor de tweede keer in evenzoveel jaren werd er te laat over de jaarrekening gediscussieerd. Vorig jaar was dat nog redelijk te verklaren, dit jaar moest de VVD constateren dat het college zelf veel steken liet vallen. In de bijlage leest u de inbreng die Marcel Oosterveer namens de Eindhovense VVD deed op dit belangrijke onderwerp. Lees verder

 • Lex Janssen kandidaat landelijk voorzitter JOVD

  Aankomende 30 september kiest de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD een nieuw Hoofdbestuur. Lees verder

 • Update vanuit VVD Waterschap-bestuurder Jos Kuppens

  © VVD

  De provincie Brabant en gemeente Eindhoven (en omliggende gemeenten) hebben veel verschillende taken. Waterschap de Dommel houdt zich alleen bezig met het beheer van het water (de zogenaamde waterstaatszorg) en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden. De Waterstaatszorg staat niet op zichzelf en hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop onze provincie en de gemeenten gezamenlijke taken hebben. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus nodig. Lees verder

 • Bestuur VVD Eindhoven draagt Marcel Oosterveer voor als lijsttrekker

  Het bestuur van de VVD Eindhoven heeft unaniem besloten Marcel Oosterveer als lijsttrekker voor te dragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Volgens de binnen de VVD geldende procedure kunnen tegenkandidaten worden gesteld. De VVD-leden zullen een definitief besluit nemen over de lijsttrekker tijdens de algemene ledenvergadering op 11 oktober 2017. Lees verder