Nieuws

 • Cultuurbrief

  Vandaag bespreken we voor de tweede keer een 4-jarige Concept Cultuurbrief. In de afgelopen 4 jaar is er heel wat bereikt: we hebben een professionele organisatie, de politieke impasse is doorbroken, de basisinfrastructuur is opgezet, is er een transparante en geharmoniseerde subsidiestructuur opgetuigd en is er ruimte gekomen voor nieuwe initiatieven. Daarvoor de welgemeende complimenten van de VVD aan de Stichting Cultuur Eindhoven. Maar zijn we er dan nu? Lees verder

 • Uitspraken huishoudelijke ondersteuning

  Het onderwerp Huishoudelijke Ondersteuning houdt ons en de inwoners die hier gebruik van maken al langere tijd bezig, Daarom zijn we blij dat we nu kunnen werken aan een oplossing. Op dinsdag 20 augustus heeft de rechtbank uitspraak gedaan in vier voorbeeldzaken over Huishoudelijke Ondersteuning. Het college heeft gelet op de gevolgen van de uitspraken een voornemen uitgesproken over hoe nu om te gaan met de 4 voorbeeldzaken, de 200 overige beroepen, de 50 openstaande bezwaren en de nieuwe aanvragen Huishoudelijke Ondersteuning. Lees verder

 • VVD Meets DDW 2019

  Het VVD-netwerkbestuur Brainport Regio en de VVD Statenfractie nodigen u uit voor het evenement “VVD meets DDW” op zaterdag 26 oktober. Lees verder

 • Eindhovense Marathon

  Graag ontmoeten wij jou op zondag 13 oktober tijdens de Eindhovense Marathon om alle sportieve lopers mee aan te moedigen. Dit doen wij uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Lees verder

 • VVD zet streep door ballonnenverbod

  In de raadsvergadering van 10 september 2019 lag het raadsvoorstel ter discussie om een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen. Het college van B&W was zich er echter van bewust dat dit in de praktijk niet te handhaven is, en had om die reden alvast handhaving uitgesloten. Lees verder

 • Eindhoven heeft positief resultaat van 71,6 miljoen, problemen nog niet definitief opgelost

  Afgelopen 27 augustus heeft de gemeenteraad de jaarrekening over 2018 vastgesteld. Een positief resultaat van ruim 70 miljoen euro. Dit is enorm veel geld als je het vergelijkt hoe we als VVD, een jaar geleden de gemeentefinanciën aantroffen. Met harde maatregelen en sturing is dit enorm resultaat neergezet. Weliswaar met veel incidentele meevallers, maar ook die zijn broodnodig. De komende jaren zullen we moeten investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie. Lees verder

 • Voor het eerst in 3 jaar hebben we weer een kadernota.

  Voor het eerst in 3 jaar hebben we weer een kadernota. We zien nu de positieve effecten van het orde op zaken stellen; financiën op orde, de begroting is sluitend en we dus een kadernota waarmee we het stuur weer in handen hebben. Lees verder

 • Geen wietexperiment in de Regio

  Eindhoven zal zich niet aanmelden voor een Wietexperiment bij de landelijke overheid. De Eindhovense VVD volgt de burgermeester hierin. Het huidige experiment lijkt ontworpen om te falen. De Eindhovense VVD wil wel een experiment, want de oude manier van gedogen brengt te veel problemen. We willen zien wat we kunnen doen om qua veiligheid, gezondheid en overlast de stad te verbeteren door anders om te gaan met wiet. Lees verder

 • Designplek zou zo maar in Eindhoven kunnen landen

  Gisteren (13 juni 2019) heeft minister Van Engelshoven van OCW haar uitgangspuntennotitie Cultuurnota* gepresenteerd over een nieuw cultuurbestel vanaf 2021. In die nota heeft zij zich positief uitgelaten over de mogelijkheid van een Designmuseum in Eindhoven. ‘… Als de regio stelt dat design in het DNA van haar regio zit, dan kunnen we er samen voor zorgen dat er mooie dingen op dat gebied gebeuren. Bijvoorbeeld door de Dutch Design Foundation op te waarderen tot een nationaal designfestival.’ Wat verder in haar brief: ‘En ja, dat museum of designlab zou zomaar in Eindhoven kunnen landen’. Lees verder

 • Aanpak discriminatie Stratumseind

  Onlangs verscheen er een artikel in het Eindhovens Dagblad waarin de ervaringen van enkele expats rondom discriminatie in het uitgaansleven aan bod kwam. Voor de VVD was dit direct reden om aan de bel te trekken. Lees verder

 • Kadernota 2020: Veiligheid voorop!

  In deze kadernota zit gelukkig een flinke impuls voor veiligheid! Gezien de incidenten van 2018 zoals de liquidaties, drugsdumpingen en de Eindhovense cijfers over criminaliteit is deze impuls hard nodig. De Eindhovense VVD heeft zich ingezet om dit mogelijk te maken, het tij moet nu keren. Nu komt er dus geld en personeel (handhavers) voor beschikbaar om problemen aan te pakken. Echter moeten we nog meer investeren om een veilige stad te worden. Het college maakt nu een flinke stap in de goede richting, in de toekomst als er meer geld is moeten er verder geïnvesteerd worden om de veiligheid en handhaving in Eindhoven verder te verbeteren. Lees verder

 • Fonds Bovenwijks

  Wie een woning zoekt in Eindhoven ziet de uitdaging die er is. Er is weinig keuze, de huizen zijn snel weg en de persoon die hem krijgt heeft vaak boven de vraagprijs geboden. Wie aan aanmerking komt voor een corporatiewoning is niet zelden 1 van de 100 geïnteresseerde. Om het probleem te verlichten wil de VVD dat het bouwoffensief dat we hebben ingezet door blijft gaan. Dit bouwoffensief betekend dat we gewoon meer huizen willen laten bouwen zodat meer mensen toch de stap naar een eigen woning kunnen maken. Zo kunnen we de druk op woningmarkt verlichten. Lees verder

 • College haalt knip uit ontwerp Vestdijk

  Het college van B en W heeft besloten om de voorgestelde knip op de Vestdijk, ter hoogte van de Ten Hagestraat, vooralsnog uit het ontwerp te verwijderen. Onafhankelijk onderzoek van TNO geeft aan dat het, op basis van de prognose uit de NSL-monitoringstool*, mogelijk moet zijn om zonder deze knip te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de EU. Lees verder

 • Huishoudelijke hulp

  Afgelopen 5 februari heeft er een inspraakavond plaatsgevonden over de huishoudelijke hulp. Uit de inspraakavond van vorige week is gebleken dat er bepaalde dingen niet goed gaan. Alle verhalen van de verschillende cliënten gaan je niet in de koude kleren zitten. Wij als VVD hebben hier ook alle begrip voor, we begrijpen alle emoties en frustraties. De Eindhovense VVD wil dat de processen, maar ook de communicatie, worden verbeterd. Daarnaast blijven we toezien op kwaliteit en op de zorgaanbieders. Lees verder

 • Kamerverhuur en woningsplitsing: Ruimte voor groei of beperking overlast?

  De gemeenteraad sprak onlangs over kamerverhuur en woningsplitsing. De politieke partijen in Eindhoven hebben uiteenlopende standpunten. Wat de VVD betreft moet er een balans zijn tussen beschikbaarheid en leefbaarheid. Lees verder

 • Subsidiebeleid in de zorg

  In januari zijn er een aantal insprekers geweest bij de meningsvormende avond van 15 januari 2019. De subsidies van deze insprekers zijn deels of geheel afgewezen om verschillende redenen. Wij van de VVD vinden dat het niet de taak van de gemeenteraad is om in te gaan op individuele subsidie aanvragen en zien het als de taak van het college om precies in te zoomen wie wat krijgt en hoeveel. Lees verder

 • Diversiteitsbeleid Eindhoven

  De VVD staat voor een diverse samenleving. Een samenleving waarbij het niet gaan over welk geloof je hebt, welke seksuele voorkeur of welke huidskleur. Het gaat erom wat jij bij wilt dragen aan een mooier en beter Eindhoven. Die verantwoordelijkheid hebben wij als politici, maar die verantwoordelijkheid hebben wij ook samen met alle 230.000 Eindhovenaren. Lees verder

 • Hoge VVD-onderscheiding Marcel Oosterveer

  Op 148e landelijk VVD-congres op 24 november heeft Marcel Oosterveer een hoge VVD-onderscheiding mogen ontvangen uit handen van VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal. De persoonlijke felicitaties van Mark Rutte gaf dit moment voor Marcel nog een extra waardering. Lees verder

 • Lid van Verdienste

  Op de ledenvergadering van 21 november heeft Ronald Bolhuis de VVD-oorkonde “Lid van verdienste” in ontvangst mogen nemen uit handen van de voorzitter van de VVD Brainport regio Jan Rolfes. Lees verder

 • Eindhoven zet eerste stappen om de financiën op orde te krijgen

  Afgelopen dinsdag heeft de raad vergaderd over de begroting. De begroting is na een lange zit aangenomen. Lees hier meer... Lees verder