Nieuws

 • Start Proces Wielewaal

  Proces Wielewaal kan van start! Lees verder

 • Reactie bestuursakkoord

  Reactie bestuursakkoord: samen morgen mooier maken Lees verder

 • Samen aan de slag voor onze mooie stad

  Het is bijna zover; de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Tijdens deze verkiezingen mogen Eindhovenaren weer beslissen over de toekomst van onze stad. Over deze toekomst hebben wij, de Eindhovense VVD, natuurlijk ook een hoop ideeën. Daarom presenteren wij u met trots ons verkiezingsprogramma: 'Eindhoven, de stad van transformatie'. Lees verder

 • Opkoopbescherming klinkt leuk maar….

  Begin dit jaar is de overdrachtsbelastingen bij voorkoop van woningen naar 8% gegaan. In veel gevallen is het voor beleggers ineens niet rendabel meer om woningen op te kopen. Dat zien we terug in de cijfers want op dit moment gaan bijvoorbeeld 50% van de verkochte woningen naar starters. De invoering 8% overdrachtsbelasting heeft veel effect en hier zijn we als VVD blij mee! Lees verder

 • Groen licht voor VONK*

  Voorlopig ontwerp Museumpark VONK - Studio Marco Vermeulen

  © Studio Marco Vermeulen

  Op 21 december 2021 tijdens de laatste gemeenteraad van 2021 is het Raadsvoorstel voor de uitbreiding van Eindhoven Museum naar VONK* op locatie de Genneper Parken door een ruime meerderheid van de raad goedgekeurd. Lees verder

 • Nieuwe energie voor Oud Woensel

  De Kruisstraat in Oud Woensel is de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws geweest.

  © Steven Lek, CC BY-SA 4.0 ...

  Er is veel te doen over Oud Woensel, de wijk rond de Kruisstraat is de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws geweest. De wethouders en burgemeester hebben er echt werk gemaakt om de problemen aan te pakken. Wij, als Eindhovense VVD, blijven ons hiervoor inzetten! Lees verder

 • Muziekgebouw Eindhoven stap verder

  Het Muziekgebouw Eindhoven

  Eind november heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het nieuwe ontwikkelplan ‘Verbinden en Verbreden’ van het Muziekgebouw Lees verder

 • De VVD Eindhoven is trots op haar diverse kandidatenlijst!

  De VVD Eindhoven is trots op haar diverse kandidatenlijst! Lees verder

 • VVD op bezoek bij de Brainport Industries Campus (BIC)

  VVD raadslid Ed Winters en Team Ignite van de TU/e op het podium van Brainport Industries Campus (BIC)

  De VVD trekt regelmatig de stad in, bijvoorbeeld op werkbezoek bij scholen of bedrijven, maar ook via borrels en in de rij bij de supermarkt of op het schoolplein gaan we met mensen in gesprek. Afgelopen donderdag was de Brainport Industries Campus (BIC) aan de beurt. Lees verder

 • Mooie plannen voor Eindhoven in 2022!

  Eindhoven als groeiende stad

  Eindhoven heeft voor 2022 mooie plannen klaarliggen. Naast het in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten en het bijna volledig uitvoeren van het coalitieakkoord, is er ook nog eens extra ruimte te vinden voor de uitdagingen die de stad kent. Daarmee is er geluisterd naar de gemeenteraad en naar de wensen uit de stad! Lees verder

 • De Vestdijk blijft definitief open!

  Vestdijk splitsing - verkeer rechtdoor blijft mogelijk

  De Vestdijk is een prettige omgeving vol groen en levendigheid en daar zijn we als Eindhovense VVD trots op. En wij zijn blij dat dit zo kan blijven! Lees verder

 • Ceciel van Bergeijk zet zich in als voorlees-vrijwilliger

  Foto: Ceciel van Bergeijk

  VVD Raadslid Ceciel van Bergeijk zet zich als vrijwilliger in om voor te lezen aan kinderen die het Nederlands nog niet zo goed beheersen of een taalachterstand hebben, zoals te zien in het TV programma Onderweg naar de Regio op RTL4. Lees verder

 • Nieuwe Evenementenvisie Eindhoven

  Recent hebben we in de gemeenteraad een nieuwe evenementenvisie unaniem vastgesteld. Daar zijn we als VVD blij mee, want dit is van groot belang voor de stad en het vestigingsklimaat. Lees verder

 • Prestatieafspraken voor woningbouw moeten worden nageleefd

  Prestatieafspraken woningbouw moeten worden nageleefd

  "De kosten voor de bouw van Haasje Over op Strijp-S zijn twee keer zo duur als bouw van gemiddelde sociale huurwoningen. Trudo had voor hetzelfde geld dus twee maal zoveel woningen kunnen bouwen." (VVD raadslid Tom Meylink) Lees verder

 • Nieuwe visie op de weekmarkten en standplaatsen

  Eindhovense weekmarkten en standplaatsen

  De behoefte van onze inwoners voor weekmarkten is aan het veranderen, het aantal marktkooplieden neemt af en we zien meer specialiteitenmarkten. En vaste standplaatsen buiten de weekmarkten om zijn niet flexibel. In de nieuwe visie stelt wethouder Monique List voor om te kiezen voor de vier grotere warenmarkten. Lees verder

 • Lex Janssen benoemd tot lijsttrekker Eindhovense VVD

  Eindhoven, VVD, lijstrekker, Lex Janssen

  De leden van de Eindhovense VVD hebben Lex Janssen gekozen tot lijsttrekker voor Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lees verder

 • Digitalisering: kan het, mag het, maar willen we het ook?

  Eindhoven, VVD, Digitalisering, Ethiek, handhaving, BOA, bodycam, scanauto, kentekenplaten scannen

  Op 14 september is het voorstel Digitalisering en Ethiek besproken in de commissie. Dit voorstel gaat over steeds nieuwe technieken die naar de gemeente toe komen. De laatste tijd is hier al veel discussie over geweest, bijvoorbeeld over de bodycam of de Scanauto’s die kentekenplaten scannen om zo parkeerovertredingen te constateren. Lees verder

 • Motie VVD is erdoor: geen terrasbelasting voor de Eindhovense horeca

  De Eindhovense VVD pleitte half juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomerstop, voor het kwijtschelden van de precariobelasting, een heffing die horeca eigenaren normaliter aan de gemeente betalen voor hun terras. De motie van de Eindhovense VVD en werd tijdens de gemeenteraad gesteund door coalitiepartners GroenLinks, PvdA en CDA, alsmede oppositiepartijen D66, LPF, DENK en OAE. Lees verder

 • Lex Janssen voorgedragen als kandidaat lijsttrekker

  Lex Janssen, fractievoorzitter van de Eindhovense VVD, is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat heeft het bestuur van de VVD Brainport Regio, waar de Eindhovense VVD onderdeel van is, bekend gemaakt. Lees verder

 • Eindhovense boa’s krijgen eerste bodycams

  Na een flinke discussie in de Eindhovense raad is op 08-07-21 de pilot met de bodycam gestart. Met deze kleine draagbare camera’s kunnen handhavers als ze met geweld worden geconfronteerd opnames maken. Ervaring uit andere steden laat zien dat het agressie verminderd. De bodycam maakt het werk van de boa’s veiliger en leid tot minder geweld in de stad. “De bodycam wordt na een waarschuwing geactiveerd en maakt daardoor alleen opnames in onveilige situaties.” Aldus Wethouder de Jong. Lees verder