• Marcel Oosterveer en Monique List, kandidaat-wethouders voor de VVD

  Afgelopen maandag heeft de Eindhovense VVD haar wethouderskandidaten bekend gemaakt. Lees hier verder. Lees verder

 • Word lid van de VVD!

  Heb je overal een mening over? En wil je daar meer mee doen? Word dan lid van de VVD! Lees verder

 • We hebben een nieuwe fractievoorzitter!

  15 april − De Eindhovense VVD heeft afgelopen week een nieuwe fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter gekozen! Joost de Jong leidt de fractie, en Jeroen Dasbach vervangt hem in zijn afwezigheid. Lees verder

 • Lijsttrekkers formuleren opdracht aan informateur

  27 maart − 26 maart jl. spraken de lijsttrekkers van de gekozen fracties in de Eindhovense gemeenteraad over het proces van (in)formatie. Zij besloten het voorstel van de VVD en GroenLinks te volgen om twee informateurs te benoemen. VVD en GroenLinks benoemen de volgende twee informateurs: Onno Hoes (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks). Lees hier verder meer... Lees verder

 • Duidingsdebat: VVD en GL moeten informateurs leveren

  26 maart − Voor fractievoorzitter Marcel Oosterveer is het gezien de verkiezingsuitslag logisch om twee informateurs aan te stellen: één van VVD-huize, één van GroenLinks-huize. Lees verder

 • Kiezers bedankt! VVD groeit van 6 naar 7 zetels en is de grootste!

  © De Eindhovense VVD

  26 maart − De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn geweest. Voor het eerst in de historie van onze stad Eindhoven zijn we de grootste geworden, met 14,7% van de stemmen. We hebben nu zeven zetels in de raad! Lees verder

 • De Ruit 2.0: terug op de agenda!

  17 maart − De lange files op de ring en de Kennedylaan zijn een doorn in het oog. Het verkeer van Eindhoven van en naar Helmond moeten over een nieuwe weg! Lees verder

 • Vote for a Future-proof Eindhoven. Vote VVD

  11 maart − We have created a excerpt of the VVD Election Programme in English for you! Lees verder

 • Bij de neus genomen

  © ED.nl

  06 maart − Een opiniestuk door Monique List en Tom Meylink over hoe het zo fout (gegaan) is met de Vestdijk. Lees verder

 • Duurzaam alternatief

  23 februari − De VVD is afgelopen tijd op zoek geweest om op verschillende manieren de inwoners meer te betrekken. Lees hier meer over hoe we dit willen doen. Lees verder

 • Aan de slag met het Huygens: VVD wil start bouw in 2018!

  12 februari − Momenteel is het gebouw van het Christiaan Huygens College aan de Rachmaninowlaan aan het eind van zijn levensduur. Er zitten meer leerlingen op dan ooit bedacht, en het onderhoud is een tijd uitgesteld, omdat er toch een nieuw gebouw toegezegd is door de gemeente in 2012. De VVD wil snel actie: de bouwvakkers moeten in 2018 aan de slag kunnen! Lees verder

 • Fractievoorzitter Hans Rozendaal krijgt hoge landelijke VVD-onderscheiding

  © Secretaris VVD Brainport Regio

  05 februari − Hans Rozendaal ontvangt de oorkonde behorende bij de D.U. Sticker plaquette welke door de vicevoorzitter van het VVD Hoofdbestuur Eric Wetzels (links op de foto) zojuist heeft uitgereikt. Lees verder

 • VVD Brainport Academy

  12 januari − Om de kwaliteit van wethouders en raadsleden op een hoog niveau te houden heeft onze partij het eigen trainingsinstituut, de Haya van Someren Stichting. Ook lokaal hecht het bestuur van de Brainport Regio grote waarde aan de kwaliteit van de VVD-raadsleden, -wethouders en -bestuurders. Lees verder

 • Motie VVD bij Omvorming zwembad Tongelreep haalt het niet

  06 januari − Dinsdag 19 december 2017 is het raadsvoorstel voor de Omvorming van zwembad de Tongelreep in de raad besproken. Lees hier de bijdrage van raadslid voor de VVD, Ceciel van Bergeijk. Lees verder

 • Steun in de rug voor inwoners die samen willen bouwen

  30 december − Op 19 December lag een voorstel voor over een betere samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Volgende dit voorstel zal er in het Stedelijk gebied een loket worden ingericht om bijzondere bouw- en woonvormen te faciliteren. Lees verder

 • VVD-Kandidatenlijst Gemeenteraad 2018

  28 november − Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 november heeft de Eindhovense VVD de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. Lees verder

 • Bijdrage VVD bij de begroting 2018

  09 november − Spreektekst fractievoorzitter m.b.t. de bijdrage VVD bij de begroting 2018 Lees verder

 • Vervolgvragen over de Vestdijk

  03 november − Met de praktijkopstelling op de Vestdijk is gemeten hoe de nieuwe verkeerssituatie wordt ervaren. Vorige week zijn deze resultaten gedeeld met stakeholders en is ook gevraagd naar hun ervaringen. Conclusie was dat de gewenste verkeersreductie op de Vestdijk is bereikt en dat dit een positieve uitwerking heeft op de luchtkwaliteit. Wel is er een toename van autoverkeer op andere wegen, maar deze blijven binnen de luchtkwaliteitsnorm. Komende maanden wordt de definitieve vorm met stakeholders verder vorm gegeven en worden keuzes gemaakt. Lees hieronder de vragen die Monique List i.s.m. Tom Meylink stelde. Lees verder

 • Inbreng op het dossier Sport

  03 november − De VVD is erg teleurgesteld over het taakveld Sport. De afgelopen drie jaar zijn er twee visies, drie sporen, negen looplijnen, vier business cases, een sluiting en een verzelfstandiging voorbij gekomen. In de Begroting 2018 lezen we dat het taakveld Sport alle Eindhovenaren in beweging wil brengen. Maar in het dossier Sport zelf zit weinig beweging. Veel woorden, maar weinig actie. Lees hier de inbreng die Ceciel van Bergeijk deed op dit thema. Lees verder

 • Opinie: de gemeentelijke financiën

  27 oktober − Afgelopen dinsdag kwam het college (PvdA, D66, SP en GL) met twee belangrijke documenten naar buiten. Het eerste was de tussentijdse rapportage; oftewel: waar staan wij financieel per 1 oktober 2017? Het tweede stuk was de beantwoording van de technische vragen van raadsleden over de begroting voor 2018. De tussentijdse rapportage liet zien dat de gemeente Eindhoven bovenop het tekort van minimaal 40 miljoen, nog eens 10 -15 miljoen extra kan verwachten. Al met al zal er dan een tekort ontstaan van 40 tot 60 miljoen. Let wel, dit is een tekort dat overblijft nadat alle potjes, reserves etc. al door dit college leeg zijn geplunderd. Voor onze inwoners betekent dit dat er in drie jaar tijd per inwoner 540,- teveel is uitgegeven. Lees verder