Word lid van de VVD!

Als lid steun je de VVD en werk je mee aan de toekomst van ons land. Aan de vrijheid voor iedere Nederlander om zijn toekomst zelf vorm te geven. Aan een veilig, stabiel en mobiel Nederland.

De VVD zegt waar het op staat. Het is een sterke partij met duidelijke opvattingen. Bij verkiezingen laten vele mensen blijken dit te waarderen door hun stem uit te brengen op de VVD. Dat is natuurlijk fantastisch.

Wilt u meedenken met Nederland en uw stem laten tellen?

Misschien is lid worden van de VVD dan wel een goede investering. Dan krijgt u toegang tot het interne debat en heeft u een directe stem bij de verkiezing van de lijsttrekker. Bovendien stelt u ons in staat om uw belangen in de politiek beter te behartigen. Investeer in uzelf, word lid van de VVD. Want mensen maken de democratie.

Het lidmaatschap van de VVD biedt u vele mogelijkheden, u krijgt hier veel voor terug. U blijft op de hoogte van de politieke ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. U kunt actief worden binnen de VVD in besturen en commissies of als volksvertegenwoordiger. Cursussen volgen, die worden georgani-seerd door de Haya van Somerenstichting, het vormings- en scholingsinstituut van de VVD. Maar ook nieuwe mensen ontmoeten, activiteiten van de VVD bijwonen enz.

U kunt rechtstreeks invloed uitoefenen in de partij. Of het nu gaat om het lijsttrekkerschap van de diverse colleges of om het landelijk voorzitterschap, naar uw stem moet worden geluisterd. Tot slot ontvangt u viermaal per jaar het blad "Liber" en ca. wekelijks per e-mail onze digitale nieuwsbrief "Thorbeckeweb".

Informatie over tarieven vindt u hier. Op deze pagina kunt u ook direct lid worden.

Wilt u meer informatie over lid worden bij de VVD, neem dan contact op met onze secretaris. secretaris@brainportregio.vvd.nl