Stichting VVD Fractie Eindhoven

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 821073722 Doelstelling: een liberaler Eindhoven

Contactgegevens VVD Fractie Eindhoven: Jeroen Dasbach, j.dasbach@eindhoven.nl, 06-29249693

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: J.J.M. de Jong

Penningmeester/Secretaris: J.D. Dasbach

Algemeen bestuurslid: Tom Meijlink

Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd.