De gemeente aan de slag!

We verwachten dat de gemeente dienstbaar en modern is. Een kleine gemeentelijke organisatie die haar systemen optimaal op orde heeft en een uitstekende, transparante en snelle service verricht tegen betaalbare tarieven. De VVD wil daarom investeren in betere dienstverlening waarbij efficiency voorop staat. Leges en gemeentelijke (parkeer)tarieven kunnen daardoor omlaag.

Dienstverlening is steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dat prettig, maar er is ook een grote groep die niet digivaardig is. De gemeente geeft hier het goede voorbeeld door begrijpelijk te communiceren en te faciliteren dat mensen digivaardig worden. 

Transparantie is belangrijk. We willen uitkomsten van statistieken en gegevens over bijvoorbeeld de toekenning en besteding van subsidies zoveel mogelijk online toegankelijk maken. 

Met die digitalisering moet er ook scherper gekeken worden naar de privacy van de betrokkenen. Persoonsinformatie is daarom altijd beveiligd en moet privacy gewaarborgd zijn.  

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018-2022