De gemeente aan de slag!

Om onze ambities te realiseren moet Eindhoven groeien naar 300.000 inwoners. We kunnen dit alleen realiseren met een krachtig bestuur en met gekwalificeerde ambtenaren die met de inwoners meedenken. De groei van de stad vergt extra inspanning, ook van de ambtelijke organisatie. Met voldoende kennis en kwaliteit in de organisatie en een betere ICT-infrastructuur kan de groei van het ambtelijk apparaat toch beperkt blijven.

 

De ontwikkeling van de organisatie bekijken we daarom vanuit dit bredere perspectief. We onderzoeken wat de toekomstige eisen aan de organisatie zijn en inventariseren de mogelijke knelpunten.

Het is belangrijk, dat de gemeentelijke organisatie goed is voorbereid op de snelle ontwikkelingen op het gebied van data en ICT, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wet- en regelgeving (AVG, Wet open overheid).

Verantwoordelijkheid leggen we lager in de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren krijgen meer mandaat en durven meer verantwoordelijkheid te nemen. Communicatie over hun besluiten moet altijd helder zijn.

We willen de afstand tussen inwoners en bestuur kleiner maken. De invoering van de Omgevingswet biedt ons de mogelijkheid om onnodige regels en vergunningen te schrappen. Daarnaast is een goed werkende inwonersparticipatie belangrijk. Bij inspraak en samenspraak moet het voor inwoners duidelijk zijn waar ze met hun relevante input terecht kunnen. Deze input moet beter verwerkt en meegenomen worden in de besluitvorming. Wel met duidelijkheid over hoever de invloed kan gaan om teleurstelling en frustratie te voorkomen. ICT is een belangrijk onderdeel voor de werking van de omgevingswet.

De gemeente communiceert de mogelijkheden voor inspraak via diverse media naar alle belanghebbenden.

Een bereikbare overheid, met een loket voor alle vragen en zodanig dat mensen worden teruggebeld door iemand die de vraag kan beantwoorden. Een begrijpelijke website, duidelijke brieven en echte mensen aan de telefoon.

Voor mensen die digitaal vaardig zijn en digitaal bediend willen worden, moet dit makkelijk en snel kunnen. Voor de mensen die dit lastig vinden, is er altijd een loket waar je terecht kunt. Documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen, kunnen ook worden thuisbezorgd (eventueel tegen vergoeding).