Aan de slag met kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur is meer dan het Van Abbemuseum of het Muziekgebouw. Cultuur is van iedereen en biedt toegevoegde waarde aan Eindhovenaren. Wij willen dat er een breed aanbod is en blijft van culturele activiteiten.

De VVD vindt het belangrijk dat mensen die zich in Eindhoven vestigen, de geschiedenis en cultuur van Eindhoven kennen. Daarbij horen ook carnaval, de intocht van Sinterklaas en Bevrijdingsdag 18 september met de Lichtjesroute bij.

De Stichting Cultuur Eindhoven staat op afstand van de raad. Wij vinden het belangrijk dat de raad een vinger aan de pols kan houden. In ieder geval een maal per vier jaar middels de Cultuurbrief, maar wat ons betreft komt er ook een mogelijkheid voor een jaarlijkse evaluatie.

De VVD is voorstander van cultureel ondernemerschap. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag ook zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.

De gemeente kan cultureel ondernemerschap een impuls geven door startende ondernemers werkruimte te bieden in leegstaande gemeentelijke panden. Dit zal altijd tijdelijk zijn aangezien deze panden veel te kostbaar zijn om permanent onder kostprijs te verhuren. De gemeente stimuleert haar partners om dit ook te doen. 

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018-2022