Aan de slag met kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur is meer dan het Van Abbemuseum of het Muziekgebouw. Cultuur is van iedereen en biedt toegevoegde waarde aan Eindhovenaren. Wij willen dat er een breed aanbod is en blijft van culturele activiteiten.

Eindhoven is het kloppend hart van Brainport met faciliteiten voor de hele regio. Daarom is samenwerking met de regiogemeenten van essentieel belang. De groei van Eindhoven zorgt voor nieuwe energie, ook op sociaal en cultureel vlak. Bij een florerend Eindhoven hoort een divers winkelaanbod, gezellige horeca, uiteenlopende festivals, conferenties, beurzen en congressen. Met evenementen en culturele voorzieningen voor alle leeftijden die passen bij het profiel van Eindhoven, dus ook grote festivals met wereldacts, zetten we de stad op de kaart en trekken we mensen aan. Daarnaast ondersteunen we buurthuizen, bibliotheken, musea, concertlocaties en sportaccommodaties. We zijn trots op ons cultureel erfgoed met onder andere: Carnaval, Glow, DDW, DTW, de Lichtjesroute, het defile op 18 september en andere grote evenementen die horen bij de stad.

 

Daarom gaan we met de binnenstad van een place to buy naar een place to be en willen we een verbreding van het cultuuraanbod naar de wijken. Eindhoven is de stad van techniek, design en kennis. Dat laten we nog meer terugkomen in de openbare ruimte. In de ontwikkelingsstrategie van de stad wordt de binnenstad steeds belangrijker. Het is het actieve centrum waarin inwoners en bezoekers zich kunnen vermaken, zich laten inspireren en zich kunnen identificeren met die nieuwe stad Eindhoven. In de ontwikkelingsstrategie van de stad wordt de binnenstad steeds belangrijker. Het is het actieve centrum waarin inwoners en bezoekers zich kunnen vermaken, zich laten inspireren en zich kunnen identificeren met die nieuwe stad Eindhoven. Het is belangrijk, dat er een integraal plan voor de binnenstad komt, met participatie van inwoners en ondernemers. Dit zorgt voor draagvlak onder inwoners, geeft inzicht in ambities van bestuur en investeerders en ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) heeft de afgelopen jaren, een belangrijke rol gespeeld als expert, adviseur en verbinder. Ze is van grote waarde gebleken voor de culturele sector in Eindhoven, zeker in de moeilijke coronaperiode.

 

We laten het cultuurbudget meegroeien met de ambities van de stad en zetten in op meer voorzieningen samen met de provincie en het Rijk. Wel zetten we geld zo effectief mogelijk in en verwachten we van culturele instellingen dat ze verantwoording afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.

Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een breed aanbod van kunst en cultuur voor alle Eindhovenaren. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten.

Naast Brede Welvaart gaan we ook voor Brede Cultuur. Culturele instellingen zetten in op brede cultuurparticipatie. Daarvoor gaan ze onder andere hun aanbod meer over de stad spreiden en inspelen op de behoefte in de wijk. En cultuur moet voor iedereen leuk en toegankelijk zijn, ook voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, denk bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen, mensen met een beperking.

De culturele instellingen worden actief en tijdig betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. We gaan voor meer Eindhoven, niet alleen meer gebouwen.

De VVD wil dat de gemeente meebetaalt aan BIZ-investeringen (Bedrijven Investeringszone). Zo ontstaat meer budget voor broodnodige initiatieven in de binnenstad, waar meer dan 32.000 mensen werken en 22 miljoen bezoekers komen (2019). Deze economische kracht is van groot belang voor de stad.

Er is een loket voor organisatoren en verenigingen die evenementen (groot en klein) organiseren, zoals Koningsdag of een braderie. Hier wordt actief en oplossingsgericht meegedacht en kun je terecht als er iets misgaat.

Evenementen leiden tot meer bestedingen, werkgelegenheid en profilering. Daarom gaan wij voor een meerjarig evenementenbeleid met ten minste eenmaal per twee of drie jaar een nieuw en toonaangevend internationaal evenement.

Het belang van citymarketing is aantoonbaar zeer groot. Daarom ondersteunen wij onze citymarketing-organisatie, Eindhoven365 en Eindhoven247, van harte. Daarnaast willen we ook vrijetijdsbeleid om Eindhoven nog aantrekkelijker en breder bekend te maken.

De gemeente gaat in nauw overleg met eigenaren, ondernemers en andere betrokkenen de diversiteit in het winkelaanbod versterken.

Makers en ontwerpers krijgen ruimte en aandacht in Eindhoven. Ze vertegenwoordigen niet alleen een economisch belang, maar leveren ook een bijdrage aan de leefbaarheid en de beleefbaarheid van de stad en zijn een belangrijk onderdeel van het culturele leven.