Aan de slag met financiën!

Eindhoven heeft de afgelopen 4 jaar structureel meer geld uitgeven dan dat er binnen kwam. Dit is voor de stad en haar inwoners niet vol te houden. De Eindhovense VVD wil dat de gemeente gaat snijden in de kosten en wil niet dat de belastingen voor onze inwoners omhoog gaan.

De financiële problemen in Eindhoven zijn groot, doordat er in de afgelopen jaren te veel is uitgegeven. Met name in de zorg en aan uitkeringen is veel meer uitgegeven dan eerst afgesproken. De gemeentelijke spaarpot is  daardoor nagenoeg leeg.

Er is geen duidelijkheid of sommige uitgaven wel noodzakelijk waren en of er niet te veel is betaald. Dit is onacceptabel. De lastendruk in Nederland is hoog, dus verhoging van gemeentelijke belastingen is voor de VVD geen oplossing. We zullen, ook in de zorg, de uitgaven moeten beheersen.

Gemeentelijke lasten als leges en parkeerkosten mogen niet als melkkoe worden gebruikt.

Afgelopen jaren is het opsporen van fraude op een laag pitje gezet. De VVD wil fraude opsporen of het nu uitkeringsfraude betreft of eerlijke vergissingen. We dienen scherp te zijn om te zorgen dat het draagvlak in de stad voor dergelijke regelingen behouden blijft.

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018-2022