Duurzaam aan de slag!

De wereldwijde groei van de bevolking en de welvaart gaat samen met een groeiende vraag naar energie, grondstoffen en voedsel. Tegelijkertijd zorgt de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen voor een verandering van het klimaat. De VVD ziet kansen voor een innovatieve regio als Eindhoven om technologische oplossingen te ontwikkelen voor deze problemen. Zo levert verduurzamen economische groei en banen op.

De VVD wil ruimte bieden aan innovatieve en creatieve initiatieven op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen en materialen door te sturen op resultaten. Daardoor kunnen we het klimaat écht verder helpen, onze economie stimuleren en toch een fijn leven blijven leiden. Waar nodig creëren wij hiervoor experimenteerruimte; regel 1: minder regels!

Een aansluiting op het gasnetwerk bij een nieuwbouwwijk; voor de VVD hoeft dat niet meer verplicht. Deze regel schrappen we het liefst; alternatieve energiebronnen (elektrisch, warmtekracht) kunnen ook prima functioneren.

De gemeente is geen flappentap aan de muur: geen subsidie meer voor zonnepanelen of windmolens. Wél moeten we als gemeente werken aan betere (kortere en goedkopere) procedures en minder regels; overheid: faciliteer!

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018-2022