Met veiligheid aan de slag!

Eindhoven is volgens verschillende misdaadmonitors niet veilig. Dit moet worden verbeterd! De belangrijkste taak van de gemeente is het beschermen van haar inwoners. De burgemeester moet door de gemeenteraad volledig worden ondersteund om de stad veiliger te maken.

Om met plezier in je buurt te wonen is het belangrijk dat je je er veilig voelt. Zonder veiligheid geen vrijheid. Dit kan ook in Eindhoven beter. We zorgen ervoor dat Eindhoven veilig is en veilig voelt. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en de gemeente. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken de criminaliteit hard aan én gaan fors investeren in een brede integrale preventieve wijkaanpak, waarbij wonen, schone openbare ruimte, groen, extra onderwijs, gerichte politie-inzet en sociale hulpverlening elkaar versterken. Hiervoor worden heldere doelstellingen geformuleerd én maken we budget vrij. Dit is de grote investering in de leefbaarheid van Eindhoven.

 

We investeren in veiligheid. Ons veiligheidsbudget per inwoner trekken we gelijk aan het gemiddelde van de vier grote steden.

Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boas) zijn zichtbaar op straat. We breiden het aantal boas uit om te helpen met het bestrijden van kleine criminaliteit.

De kosten van handhaving bij sportwedstrijden en evenementen worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het probleem veroorzaken.

Ook veiligheid is mensenwerk en vraagt om een persoonlijke aanpak. Om de veiligheid in de stad te vergroten werken we wijkgericht. Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun eigen wijk. Hierbij kijken we naar de wijk als geheel en pakken we problemen niet alleen aan, maar lossen we ze bij de wortel op.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Eindhovenaren. Wijkagenten werken daarom samen met buurtpreventieteams en WhatsAppgroepen.

We zetten technologie slim in om de stad veiliger te maken. Waar nodig gebruiken we bijvoorbeeld cameratoezicht. We maken hierbij steeds een afweging tussen veiligheid en privacy.

We pakken verkeersoverlast en patsergedrag aan. Als mensen overlast veroorzaken, wordt er altijd opgetreden. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.

Problemen in de wijken, zoals bijvoorbeeld op de Tongelresestraat en de Kruisstraat, worden integraal aangepakt om het waterbedeffect te voorkomen.

Straatintimidatie heeft geen plek in Eindhoven. Ook als je s avonds alleen over straat gaat, moet je je veilig voelen. Daarom pakken we straatintimidatie aan door dit op te nemen in het veiligheidsbeleid en dit strafbaar te stellen.

Vrijheid van meningsuiting is de kern van onze democratie. Wij laten vrijheden niet misbruiken om onze stad kort en klein te slaan. Het recht op demonstratie is een groot goed, maar we moeten hier wel met gezond verstand mee omgaan en het moet veilig kunnen. We maken slim gebruik van politie-inzet. Voor risicovolle demonstraties is het Stadhuisplein de aangewezen locatie.

Hulpverleners zijn altijd beschikbaar en bereikbaar. Zij kunnen veilig hun werk doen; van hulpverleners blijf je af. Hufters die dit wel doen, pakken we hard aan.

We doen er alles aan om ondermijning te voorkomen. Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. We treden op tegen malafide belwinkels, goudhandels en autoverhuurders die dienen als middel voor witwassing en zo onze straten onveilig maken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. Tegelijkertijd willen we met onze brede integrale wijkaanpak criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen.

Door wijkagenten die duidelijk zichtbaar surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat en in wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd met een daadkrachtige en strenge aanpak. Daarbij zetten we in op een patseraanpak, waarbij jonge criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.

Boas verdienen een goede uitrusting, zodat zij veilig hun werk kunnen doen. Daar gaan wij structureel geld voor vrijmaken met als doel om hun veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten te vergroten. Waar nodig krijgen ze de bevoegdheid en de beschikking over bodycams, handboeien en wapenstok en is er permanent cameratoezicht.

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Eindhoven veiliger te maken. Wij steunen de burgemeester volledig bij de inzet van deze bevoegdheden. Te denken valt aan het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht.

We willen voorkomen dat vergunningen worden gebruikt voor criminele activiteiten. Daarom zet de gemeente de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), die onderzoek naar vergunningsaanvragers mogelijk maakt, zo breed mogelijk in.