Aan de slag met zorg!

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Daarnaast zijn we actief gericht op een fitte stad: preventie en zorg gaan hand in hand in Eindhoven.

We willen bureaucratie tegengaan om efficiĆ«ntie te verhogen en kosten beheersbaar houden. Als regels voor extra ondersteuning niet voor iedereen goed te begrijpen zijn, is het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

Mantelzorgers zijn onze kanjers! Zij vergroten de zelfredzaamheid en verkleinen het beroep op reguliere zorg.

We zien graag dat mensen zo lang als zij willen zelfstandig kunnen wonen. In Eindhoven willen wij dit maximaal faciliteren.  

We willen graag allemaal prettig oud worden. Initiatieven die eenzaamheid terugbrengen kunnen op steun van de VVD rekenen. We vinden het daarbij wel belangrijk dat ouderen zelf vorm geven aan deze initiatieven.  

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma:

Verkiezingsprogramma 2018-2022