Aan de slag met sport!

Sport is goed voor iedereen. Sport zorgt er niet alleen voor dat mensen meer bewegen, maar helpt ook bij het leggen van sociale contacten en het aanleren van sociale vaardigheden. Die aspecten komen vooral naar voren in verenigings- en teamverband.

Brainport loopt voorop in innovatie van de zorg. Dat is nodig, want het zorgstelsel in Nederland staat onder druk. De zorg wordt te duur en we hebben niet genoeg personeel. Ondanks onze uitstekende gezondheidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de gezondheidsverschillen verder toe. Dit vraagt om een andere kijk op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn. We moeten meer aandacht geven aan gezond blijven en aan gezond gedrag om ziekte te voorkomen. Bijvoorbeeld sporten, gezond eten, stoppen met roken. Daarvoor zijn ingrijpende en duurzame veranderingen nodig binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg. De Brainport-regio gaat deze uitdaging aan onder de naam Vitaal in Brainport. Een nieuwe aanpak voor gezondheid en zorg, met als missie, dat we in 2040 minstens vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen.


Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Met sport zorgen we bovendien voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Tegelijkertijd mag sport een doel op zich zijn, waarbij de lat hoog ligt en je jouw talent maximaal ontwikkelt.

 

We ondersteunen het project Vitaal in Brainportdat bijdraagt aan het voorkomen van ziek worden. Na het succes in de Achtse Barrier starten we nu met de wijken Tongelre en Woensel-Oost.

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen. Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te spelen. Daarom creeren we meer Cruyff Courts.

Wij willen daarnaast sporttalenten optimaal faciliteren en hechten eraan LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) en het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) voor Eindhoven te behouden. Wij zien graag talenten opbloeien, met name in onze strategische sporten zwemmen, voetbal, hockey en urban sports.

Sportevenementen zijn een manier om Eindhoven op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grote sportevenementen zoals de Eindhoven Marathon, de Swim Cup en Formule E om dit voor elkaar te krijgen.

De studentensportverenigingen zijn via de koepelorganisatie ESSF weliswaar vertegenwoordigd

in de Eindhovense sportraad, maar de gemeente ontwikkelt zich tot actieve partner van de studentensportverenigingen en omarmt de uitbreidingsplannen van het studentensportcentrum.

Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe we onze openbare ruimte kunnen inrichten voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.

Sporten is een belangrijke ontwikkelmogelijkheid voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan het sporten door kinderen als hun ouders dit niet kunnen betalen (evenals trouwens voor culturele activiteiten).

We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een sportveld plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt gecompenseerd.

De gemeente streeft bij het toewijzen van het gebruik van sportaccommodaties naar een optimale bezetting en zal, waar nodig, toezeggingen herzien.