Aan de slag met sport!

Sport is goed voor iedereen. Sport zorgt er niet alleen voor dat mensen meer bewegen, maar helpt ook bij het leggen van sociale contacten en het aanleren van sociale vaardigheden. Die aspecten komen vooral naar voren in verenigings- en teamverband.

Wij zijn voor vitale verenigingen en zijn daarom niet bang afscheid te nemen van een noodlijdende vereniging. Natuurlijk gaan we met de vereniging in gesprek zodat sporters een nieuw plekje vinden.

Wij willen graag inzetten op vernieuwing bij clubs: nieuwe samenwerkingsverbanden met de buurt, nieuwe exploitatievormen van het clubhuis en nieuwe activiteiten in een clubhuis tijdens daluren. Door multifunctioneel gebruik kunnen sportverenigingen werken aan eigen inkomsten en dat betekent dat er minder gesubsidieerd hoeft te worden.

Goede sportaccommodaties zijn belangrijk voor zowel topsport als breedtesport. Wij zijn voor een breed aanbod verspreid over de stad en de mogelijkheid om in eigen wijk of buurt een – beperkt - aantal sporten te beoefenen, met name voor kinderen en ouderen.

De VVD is voor bewegingsonderwijs voor elk kind. Jong geleerd, is oud gedaan. Wij steunen initiatieven die zorgen dat kinderen tijdens hun schooltijd in aanraking komen met diverse sporten.