Snelle groei economie, een alarmerend personeelstekort maar geen daling van de bijstand in Eindhoven?!

Wat een geweldig nieuws deze week: de Eindhovense economie groeit sneller dan de Nederlandse economie en die groei is zelfs groter dan in de Randstad! Vooral in en door onze regionale industrie. Ook de bouw, logistiek, zakelijke en commerciële dienstverlening doen het goed. Veel vacatures, nu en de komende tijd. Toch is het Eindhovens college en de wethouder werk en economie van mening dat het aantal Eindhovenaren met een bijstandsuitkering* voorlopig niet zal dalen. Hoe komt het dat in de laatste 3-4 jaar het aantal mensen in de bijstand flink is toegenomen tot bijna 7200 en de uitstroom uit de bijstand ver achter blijft. Ook andere gemeenten hebben te maken met meer mensen in de bijstand, maar die stijging in Eindhoven is fors hoger.

 

Niet goed voor mensen die aan het werk willen; werk geeft meer inkomen en de mogelijkheid om mee te doen in de maatschappij. Daarbij leidt het hoge aantal bijstandsuitkeringen nu tot zo’n 10 miljoen tekort. 

 

Natuurlijk, er zijn statushouders bijgekomen die nog geen werk hebben en de AOW leeftijd valt een paar maanden later. Maar waarom stijgt in andere steden het aantal mensen in de bijstand minder hard? Komt het door de focus op zorg in plaats van op werk binnen de teams van WIJEindhoven? Of door een minder ‘strenge’ aanpak in onze stad: minder aandacht voor het in beeld brengen of een uitkering, toch een vangnet, terecht wordt toegekend of ontvangen? Komt het door beperkt inzicht in vacatures of in de competenties van mensen die werk zoeken waardoor mensen niet altijd het beste uit zichzelf kunnen halen? Of hebben we te weinig effectieve werkgelegenheidsprojecten?

 

Feit is dat in Eindhoven geen verplicht vrijwilligerswerk bestaat in de vorm van de wettelijk verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstand om vaardigheden te vergroten, met meer kans op een baan. Feit is ook dat er de laatste jaren minder maatregelen worden opgelegd aan mensen die zich niet houden aan afspraken die bij het ontvangen van bijstand horen. En feit is dat veel werkgevers vinden dat zij vaak onvoldoende passende kandidaten krijgen, terwijl zij wel vacatures hebben. 

 

Amsterdam heeft meer mensen naar werk begeleid dan was beoogd in 2016. En in Rotterdam, met een andere politieke kleur, werd de laatste jaren 10% van de bijstand gecontroleerd, wat leidde tot een beëindiging van 15% van de onderzochte uitkeringen. De handhaving in Eindhoven is juist de laatste paar jaar verminderd.

 

Voor de Eindhovense VVD is inzetten op meer mensen aan het werk uitgangspunt, zeker in de snelst groeiende economie van Nederland! Focus op de werkgever met vraag en vacatures, op effectieve re-integratie en mogelijkheden voor intensieve vakscholing voor een betere en snelle aansluiting op de arbeidsmarkt. Werk meer samen met uitzendbureau's want ook tijdelijke arbeid geeft kans op vaster werk en de kans op terugkeer naar de arbeidsmarkt is groter als je korter zonder werk bent. Natuurlijk moet werken lonen. En... die bijstand is er voor mensen die het nodig hebben met duidelijke rechten en plichten.

 

Saskia Wempe, commissielid VVD woordvoerder werk

Monique List, raadslid VVD en voormalig wethouder Economie, Werk, Beroepsonderwijs

 

*  Sinds 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet drie wetten:

de Wajong, Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wet werk en bijstand (Wwb)