In memoriam: Jan Carel Schut

Ons bereikte het droevige bericht dat ons oud-raadslid, fractievoorzitter en wethouder Jan Carel Schut is overleden. Jan Carel werd voor het eerst raadslid in 1978. Hij heeft zich als raadslid, fractievoorzitter en wethouder vervolgens ingezet voor de VVD en voor Eindhoven. In 2010 nam hij afscheid van de politiek en bij zijn afscheid kreeg hij namens het Hoofdbestuur van de VVD de mr. D.U. Stikkerplaquette.

Na 2010 bleef Jan Carel buiten de politiek in de stad en in het bijzonder als voorzitter van de toenmalige Stichting Ondernemersfonds Eindhoven Centrum. Daarnaast was Jan Carel altijd beschikbaar om advies te geven aan nieuwkomers in de Eindhovense politiek en de VVD.

 Wij zijn Jan Carel zeer erkentelijk voor zijn inzet, betrokkenheid en vriendschap. Wij wensen Ton, familie en vrienden heel veel sterkte.