De Wielewaal als cadeau voor Eindhoven, voor nu en in de toekomst!

De Wielewaal als cadeau voor Eindhoven, voor nu en in de toekomst!

Eindhoven kende een aantal moeilijke jaren met grote te korten. Met moeilijke maar noodzakelijke financiële herstructureringen ontstond er weer ruimte op de balans. Ruimte om ook weer te kunnen investeren in onze snel groeiende stad. Zo kon twee jaar geleden ook de lang gekoesterde wens om landgoed de Wielewaal aan te kopen worden vervuld. Daar zijn we nog altijd heel erg trots op.

 De Wielewaal behoort niet alleen tot het rijke verleden van onze stad, maar moet vooral ook een mooie toekomst tegemoet gaan. De VVD wil dat dit unieke landgoed, na decennia lang verborgen privébezit te zijn geweest, nu een betekenisvolle plek wordt in de levens van heel veel Eindhovenaren. Dat vraagt van ons als politiek dat we goed nadenken over die toekomst. Niet hoe wij vinden dat de wielewaal er tot in de kleinste details uit moet zien maar wel hoe we ervoor zorgen dat de wielewaal als uniek landgoed voor de stad behouden blijft.Voor onszelf en voor al die generaties Eindhovenaren die nog komen gaan

 Wat de VVD betreft werken we daarom toe naar een zelfstandigWielewaal. Met een eigen entiteit voor het beheer. Oafstand van de dagelijkse grillen van de gemeentepolitiek. Met zaken als een eigen bestuur en toezichtorganen, een eigen begroting, met sponsoren, donateurs, vrienden en vrijwilligers, en met de autonomie over het beheer en de programmering van het landgoed.

 Zodat de Wielewaal ook in de toekomst van ons allemaal zal blijven!