Brainport Development - Samen werken aan de uitdagingen van onze regio

Veranderen als noodzaak in plaats van uit luxe. Zo valt de relatief korte maar succesvolle geschiedenis van Brainport eindhoven waarschijnlijk het beste samen te vatten. De structurele samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Brainport kwam tot stand in de moeizame jaren 90, toen de regio Eindhoven te kampen had met economisch zwaar weer. Nu, jaren later, is de regio een technologisch power house en Brainport Eindhoven een ijzersterk merk.

Hoewel de uitdagingen van vandaag totaal anders zijn dan die van de jaren 90 is de essentie nog altijd het zelfde. Samenwerken. Samen aan de toekomst van Brainport werken. Daarover spraken we als fractie uitvoerig met Paul van Nunen, directeur van Brainport Development. De conclusie was helder: we moeten als overheid nog harder werken om een betrouwbare partner te blijven!

Met Paul spraken we over de concrete rol van Brainport Development, de belangrijkste uitdagingen en de grote ambities voor de komende jaren. Op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw, de arbeidsmarkt en mobiliteit maar ook de uitdagingen rondom de energietransitie en de digitale weerbaarheid van ondernemers. We willen Brainport Development hartelijk bedanken voor de gastvrijheid, Paul voor zijn tijd, en verder alle Brainporters heel veel succes wensen bij de inzet voor onze regio!