Niet bouwen op het stadhuisplein is een politieke keuze, maar zeker niet onze keuze!

VVD Eindhoven wil dat er zoveel mogelijk woningen worden gerealiseerd voor iedereen. Als gemeente stellen we teveel regels en eisen aan het bouwen van woningen. Hierdoor wordt er nauwelijks meer gebouwd. Door alle regels, zoals percentages betaalbaarheid, kan er op het stadhuisplein niet gebouwd worden. Niet bouwen op het stadhuisplein is een politieke keuze, maar zeker niet onze keuze!