Onze Marieke schreef een initiatiefvoorstel voor een Lokale Inclusie Agenda

Eindhoven moet een inclusieve stad voor iedereen worden. Waar het vanzelfsprekend is dat iedereen meedoet en zich welkom voelt.

Recentelijk is zelfs de grondwet op aangepast. Discriminatie op grond van handicap is niet meer toegestaan. 

 

In het VN Verdrag Handicap staat dat mensen gelijkwaardig moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit gaat over alle aspecten van het leven: wonen, werken, vrijetijd, sport en zorg.

 

Elke gemeente is verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. In deze agenda staat hoe we de maatschappij meer inclusief maken.

 

In de Lokale Inclusie Agenda wordt in elk geval aandacht besteed aan: het in kaart brengen van de toegankelijkheid, toegankelijkheid aan gemeentelijk vastgoed en niet-gemeentelijk (denk aan winkels), nieuwbouwprojecten, inclusief werkgeverschap, inclusief communiceren en het betrekken van deskundigen.