Tegen het autovrij maken van de Kleine Berg

Afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering is er een motie behandeld over het autovrij maken van de Kleine Berg. De motie is aangenomen: de VVD-fractie heeft tegengestemd. 

 

Het voorstel van het college voor een autoluwe Kleine Berg loopt al een tijd en is tot stand gekomen met inwoners en ondernemers uit de buurt. Een goed participatieproces volgens de VVD. Om nu met aanpassingen op dit voorstel te komen vinden wij niet eerlijk tegenover de buurt. ‘Daarnaast kan het autovrij maken duurder uitpakken dan nu gepland, wij waren niet bereid om hier een blanco cheque voor uit te schrijven'