Raadsvragen: veiligheid binnenstad

DEAL BINNENSTAD IS EEN FEIT! Dit positieve bericht plaatste onze fractie begin november. De VVD maakt zich echter ook zorgen over de veiligheid in de binnenstad. We zien steeds meer veiligheidsincidenten zoals winkeldiefstal, onveilige situaties, rellen en demonstraties. Maar ook overlast door onder andere daklozen, niet-rechthebbenden en skaters. Ondernemers en bewoners hebben hier last van. De VVD ziet het als risico dat de leefbaarheid voor ondernemers, bezoekers en bewoners achteruit gaat. Daarnaast is er een risico dat ondernemers niet meer investeren in de binnenstad of zelfs helemaal verdwijnen. Om de Binnenstadsdeal een succes te maken moet er wat de VVD betreft ook gewerkt worden aan veiligheid als randvoorwaarde. Daarom heeft de fractie vragen over de veiligheid in de binnenstad gesteld

Geacht college,

Op donderdag 3 november sloot de gemeente Eindhoven samen met de partners uit de binnenstad,

de Binnenstadsdeal. Goed dat de gemeente samenwerkt met de smaakmakers in de binnenstad.

De VVD maakt zich zorgen over de veiligheid in de binnenstad. We zien steeds meer

veiligheidsincidenten zoals winkeldiefstal, onveilige situaties, rellen en demonstraties. Maar ook

overlast door onder andere daklozen, niet-rechthebbenden en skaters. Ondernemers en bewoners

hebben hier last van. De VVD ziet het als risico dat de leefbaarheid voor ondernemers, bezoekers en

bewoners achteruit gaat. Daarnaast is er een risico dat ondernemers niet meer investeren in de

binnenstad of zelfs helemaal verdwijnen.

Om de Binnenstadsdeal een succes te maken moet er wat de VVD betreft ook gewerkt worden aan

de veiligheid van de binnenstad. Veiligheid in de binnenstad zou een randvoorwaarde moeten zijn.

1. Waarom is het onderwerp veiligheid niet benoemd in de binnenstadsdeal?

2. Ziet het college, net als de VVD, veiligheid als randvoorwaarden voor een binnenstad met

een aantrekkelijk verblijfsklimaat, een onderscheidend aanbod, bereikbaarheid en mobiliteit

en voor een transformatie op langere termijn?

De burgemeester heeft in de raadsvergaderingen van 11 oktober en 8 november de opdracht

gekregen om in brede zin te kijken naar de inzet van politie en BOA’s. Hierover komt de

burgemeester nog terug naar de gemeenteraad.

3. Op welke manier gaat het college de veiligheid van de binnenstad verbeteren, vooruitlopend

op mogelijke extra inzet door politie en BOA’s

4. Heeft de gemeente op dit moment voldoende tools, bijvoorbeeld via de APV, om te kunnen

handhaven?

Namens de VVD fractie,

Daniëlle Stijntjes, raadslid

Lex Janssen, fractievoorzitter