Reactie bestuursakkoord

VVD Eindhoven: samen morgen beter maken

 

In de bijzondere raadsvergadering van dinsdag 14 juni 2022 is door de nieuwe coalitie, bestaande uit GroenLinks, CDA, D’66 en PvdA het bestuursakkoord 2022-2026 gepresenteerd. Fractievoorzitter Lex Janssen zette namens de fractie de liberale toon.

Alles digitaal terug te kijken via de volgende hyperlink: LINK

 

Wethouder light

Vier links-progressieve partijen hebben een akkoord geschreven dat door negen (!) wethouders moet worden uitgevoerd. Zeven echte en twee light-varianten. De discussie in de gemeenteraad had een duidelijke focus op de light-wethouders, in het akkoord stadsgezanten genoemd. De stadsgezanten zijn ambtelijk benoemd maar zonder een formeel functieprofiel en een sollicitatieprocedure. Inwoners en ambtenaren zullen zich ongetwijfeld achter de oren krabben. Stadsgezanten krijgen zo een andere behandeling dan iedere andere ambtenaar.

 

Ten tweede is door deze keuze de democratisch gekozen gemeenteraad buitenspel gezet. Wethouder Verhees deed een verwoede poging om het allemaal aan ons uit te leggen. Het blijft bijzonder dat de stadsgezanten politiek niet aan te spreken zijn: de wethouder is verantwoordelijk en bij gedoe aan te pakken door de gemeenteraad, de stadsgezant niet. Uiteraard gaat het ons hierbij niet om de kwaliteiten van beide stadsgezanten.

 

De Eindhovense VVD heeft nog een poging gedaan door een motie in te dienen om het nieuwe college een raadsvoorstel te laten schrijven voor de benoeming van twee deeltijd wethouders (0,6 fte) met dezelfde sollicitatieprocedure als een reguliere wethouder. Lex Janssen zegt het zonneklaar: ‘Als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend.’

 

In de motie werd ook de formatie benoemd: het team van ondersteuning voor zes wethouders en de burgemeester hetzelfde laten door te verdelen over de negen wethouders en de burgemeester.

Helaas werd de motie niet aangenomen. De voltallige oppositie van de nieuwe gemeenteraad stemde voor onze motie. Een duidelijk signaal aan de coalitie dat zonder blikken of blozen is weggestemd.

 

Continuering beleid vanuit vorige coalitie

Het bestuursakkoord spreekt van ‘scherpe en duidelijke keuzes’. De VVD-fractie ziet dat niet terug in het akkoord. Het is even zoeken, want als je aan het lezen bent ziet het er eigenlijk allemaal wel goed uit. Er staat nergens waar deze coalitie mee gaat stoppen, we zien vooral continuering van het beleid vanuit de vorige coalitie, met de VVD.

 

Alle leuke dingen zijn verdeeld, maar alle pijnpunten zijn vakkundig uit de weg gegaan of doorgeschoven. En dit is een gemiste kans, want dit zorgt ervoor dat ambities niet gerealiseerd kunnen worden en dan uiteindelijk de inwoners teleurgesteld zullen worden.

 

 

Dat vraagt van de VVD dat wij kritisch zijn op de plannen die ten uitvoer gebracht gaan worden. Wij zullen de open eindjes blijven benoemen, de haalbaarheid en betaalbaarheid toetsen aan wat reëel is en vervolgens onze afweging maken. Wij zullen de samenwerking blijven zoeken, maar daar verwachten we ook wat voor terug: in de begroting en de concrete plannen. ‘Samen morgen mooier maken’: in dit bestuursakkoord kan de nieuwe coalitie laten zien of samenwerking echt de kern van hun aanpak is, of dat het alleen een leuke leus is. De Eindhovense VVD gaat graag met iedere wethouder op pad naar zijn of haar favoriete plek in Eindhoven. De Eindhovense VVD staat voor ‘samen morgen beter maken’.