Groen licht voor VONK*

Op 21 december 2021 tijdens de laatste gemeenteraad van 2021 is het Raadsvoorstel voor de uitbreiding van Eindhoven Museum naar VONK* op locatie de Genneper Parken door een ruime meerderheid van de raad goedgekeurd.

Voorlopig ontwerp Museumpark VONK - Studio Marco Vermeulen

© Studio Marco Vermeulen

Eind april 2021 stond Eindhoven Museum ook al op de agenda. In die vergadering heeft de raad via allerlei moties en amendementen de kaders voor de uitbreiding van Eindhoven Museum verder aangescherpt. De kaders gingen over het groen, het parkeren, de collectie van het voormalige Museum Kempenland en de horeca. Met die aanscherping is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren van omwonenden en belangengroepen. Zijn dan nu alle problemen de wereld uit? Nee, met name het parkeren is nog steeds een punt van aandacht en daarvoor moet nog een goede oplossing komen. Welke oplossing het wordt gaan we zien bij het Definitief Ontwerp later dit jaar.

De hele opschaling van Eindhoven Museum is mogelijk geworden dank zij de Regio Deal gelden. Daardoor kan de gemeente een flink deel van het terrein van Verkeersschool Leeuw teruggeven aan de natuur. Dit betekent een kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen en de cultuurhistorie in de Genneper Parken en voor het voorzieningsniveau van de hele stad. In de ogen van de VVD een win-win.

Link naar Voorlopig Ontwerp Bijlage_1_-_Notitie_uitwerking_museumpark_VONK.pdf (parlaeus.nl)