Muziekgebouw Eindhoven stap verder

Het Muziekgebouw Eindhoven

Eind november heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het nieuwe ontwikkelplan  ‘Verbinden en Verbreden’ van het Muziekgebouw.  Deze goedkeuring was de randvoorwaarde voor de aanvraag van de Regio Deal middelen voor het Muziekgebouw.  Het ontwikkelplan richt zich op meer (verschillende) mensen en groepen verbinden met cultuur, verbreding van het muzikale aanbod en verbinding met andere culturele  instellingen zoals de Effenaar. Het ontwikkelplan richt zich ook op een sterkere organisatie en bedrijfsvoering.

Ceciel van Bergeijk, VVD woordvoerder cultuur: “Met de komst van de nieuwe algemeen directeur Edo Righini en met dit plan voelen we een nieuw elan. Hiermee kunnen we een langslepend dossier achter ons laten en vol optimisme vooruit gaan  kijken.” Tevens gaf de gemeenteraad goedkeuring aan kwijtschelding van ruim €1.000.000 aan achterstallige huur waardoor de  financiële positie van het Muziekgebouw aanzienlijk verbetert.  Recent heeft de Stichting Brainport ook haar goedkeuring aan het ontwikkelplan gegeven en daarmee krijgt het Muziekgebouw met de Regio Deal middelen een flinke financiële impuls. 

Monique List, VVD wethouder cultuur: “ Het Muziekgebouw is cruciaal voor cultuur in onze stad en regio. Ik ben heel blij dat het Muziekgebouw deze nieuwe stap kan zetten”   


Link naar nieuwe ontwikkelplan
Bijlage_2_-_MGE_Ontwikkelplan.pdf (parlaeus.nl)