Prestatieafspraken voor woningbouw moeten worden nageleefd

Prestatieafspraken woningbouw moeten worden nageleefd

Ieder jaar maken de gemeente en woningbouwcorporaties prestatieafspraken over wat de corporaties gaan doen in het komende jaar, zoals afspraken over duurzaamheid, leefbaarheid en hoeveel woningen er gebouwd worden. Er zijn in Eindhoven minimaal 725 sociale woningen per jaar nodig, dit aantal wordt echter niet gehaald en de wachtlijsten worden steeds langer. De Eindhovense VVD maakt zich hier grote zorgen om, zeker omdat de Eindhovense corporaties de rijkste van Nederland zijn en er veel geld wordt uitgegeven aan design en gebouwen die geen woonruimte bieden. De VVD wil dat de aantallen benodigde te bouwen woningen wel worden gehaald.

VVD raadslid Tom Meylink zegt hierover: "De kosten voor de bouw van Haasje Over op Strijp-S zijn twee keer zo duur als bouw van gemiddelde sociale huurwoningen. Trudo had voor hetzelfde geld dus twee maal zoveel woningen kunnen bouwen."

“ik heb last dat we de rijkere corporaties van Nederland hebben, ik kan het ook lastig uitleggen als de aantallen niet worden gehaald”, zegt Dhr Torunoglu, wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling.

Veel partijen in de gemeenteraad willen huren op een extra laag niveau vastleggen voor iedereen die nu in sociale huurwoningen woont. Een sympathiek uitgangspunt, maar dit houdt in dat er minder geld is om woningen te bouwen voor mensen die op een woning wachten. De tweedeling tussen mensen die echt een woning nodig hebben maar duur huren en inwoners met een hoog inkomen en toch een zeer lage huur wordt steeds groter.

De sociale huurwoningen van corporaties zijn voor mensen die deze echt nodig hebben. Nu de huizenprijzen steeds verder stijgen, is het kopen van een huis voor veel mensen onhaalbaar. De VVD is van mening dat het wel redelijk is om deze prima verdienende mensen iets meer te laten betalen om zo bij te dragen aan de verduurzaming, de bouw van nieuwe woningen en hulp bij doorstromen, zodat andere ook een kans hebben om een thuis te krijgen.

De Eindhovense VVD is erg blij met maatregelen die doorstroom bevorderen. Veel ouderen willen best kleiner gaan wonen in een woning die geschikt is voor ouderen. De “doorstroom makelaar” help hierbij door hindernissen weg te nemen en doorstroom te bevorderen, en dat steunen we. 

De VVD wil graag scherpere afspraken met de corporaties waarbij de corporaties meer vermogen inzetten om meer woningen te bouwen, concrete stappen te zetten om te verduurzamen en hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van leefbaarheid. Wanneer deze prestatieafspraken in de gemeenteraad behandeld worden zal de VVD opnieuw voorstellen doen over hoe de productie en doorstroom versneld kunnen worden.