Digitalisering: kan het, mag het, maar willen we het ook?

Eindhoven, VVD, digitalisering, ethiek, handhaving, BOA, scanauto

Op 14 september is het voorstel Digitalisering en Ethiek besproken in de commissie. Dit voorstel gaat over steeds nieuwe technieken die naar de gemeente toe komen. De laatste tijd is hier al veel discussie over geweest, bijvoorbeeld over de bodycam of de Scanauto’s die kentekenplaten scannen om zo parkeerovertredingen te constateren.

Het gaat ook over hoe data wordt gecombineerd om bijvoorbeeld fraude op te sporen. De VVD vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt gekeken naar wat voor techniek we in huis halen. Dit om de privacy, rechten en veiligheid van Eindhovenaren te borgen.

Het voorstel geeft de gemeente een afwegingskader om publieke waarden (zoals het recht op privacy) te bewaken. Ook komt er een Ethische Commissie, Deze commissie helpt ambtenaren met deze vraagstukken. Veel van de vraagstukken zijn ingewikkeld en de techniek is nog veel ingewikkelder, dus experts die met je meekijken en adviseren zijn geen overbodige luxe. Zo zal het gesprek in de gemeente Eindhoven worden gevoerd en controle plaatsvinden of nieuwe technieken wel in het belang van inwoners van Eindhoven is.

Vanuit de VVD heeft Fopke Klok in de werkgroep gezeten om dit voorstel voor te  bereiden. De VVD is positief over het voorstel maar er zijn ook zorgen. Zo heeft Fopke gevraagd of er ook wordt gekeken naar alle techniek die al aanwezig is, gaan we hier nog een controle op doen? De wethouder heeft aangegeven dat we met dit voorstel als Eindhoven voorop lopen in Nederland. We starten en zullen periodiek evalueren en bespreken wat er is geleerd. Als VVD zullen we steeds blijven kijken hoe de gemeente betere dienstverlening naar de stad kan leveren, met name op het gebied van privacy en veiligheid.