Marcel Oosterveer keert terug als wethouder

Wethouder Marcel Oosterveer keert binnenkort terug als wethouder Financiën en bedrijfsvoering van de gemeente Eindhoven. Oosterveer werd sinds december vervangen als wethouder, hij was sindsdien herstellende van een ernstige netvliesloslating. Het ziekteverlof loopt binnenkort af. Marcel Oosterveer keert met vertrouwen en energie terug in het college van Burgemeester en Wethouders.

In december heeft de gemeenteraad Joost de Jong benoemd als vervangend wethouder. De VVD-fractie is Joost zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid en inzet als vervangend wethouder. Joost heeft als volwaardig wethouder de waarneming vervuld, het toont lef en dienstbaarheid om op een dergelijke manier aan de slag te gaan.


Woensdag 14 juli aanstaande zal Marcel Oosterveer weer aan de slag gaan en zijn taken oppakken. De afgelopen maanden heeft Marcel gewerkt om zo goed mogelijk om te gaan met zijn visuele beperking, zowel voor werk- als privé-gerelateerde aspecten. Marcel voelt zich goed en is gemotiveerd om weer aan de slag te gaan.


We danken iedereen die de afgelopen maanden betrokkenheid heeft getoond bij de gezondheid van Marcel. De komende weken zal Marcel gebruiken om verder aan zijn herstel te werken. De VVD-fractie heeft er vertrouwen in dat Marcel de taken van wethouder weer op zich kan nemen. Ze wenst hem veel succes en bedankt Joost voor zijn inzet.