Onze BOA's krijgen bodycams! Lang gekoesterde wens van de VVD komt in vervulling.

De Eindhovense VVD is dolblij dat dit raadsvoorstel voor de bodycams is aangenomen. Het voorstel was een initiatief van de Eindhovense VVD, en betreft voor nu een pilot van 1 jaar. Maar we verwachten dat de bodycams na 2022 tot de standaarduitrusting gaan behoren.

Het was de VVD-fractie die in 2016 al met het idee kwam om onze BOA’s uit te rusten met bodycams. We hadden toen een van de eerste gemeente kunnen zijn, nu komen we er als een van de laatste grote gemeente mee. Toch zijn we blij dat dit voorstel eindelijk is aangenomen. Zeker nu, in deze roerige tijden, is het werk dat de BOAs uitvoeren belangrijker dan ooit. En wij zijn van mening dat we samen met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor al die mensen die namens ons de stad veilig en leefbaar houden. Het minste wat we terug kunnen doen is dat we deze mensen goed uitrusten. En bij een goede uitrusting hoort anno 2021 een bodycam thuis.

In andere steden bleek dat het middel van bodycams goed te werken. De evaluatie uit Breda stelt bijvoorbeeld: ‘het dragen van bodycam heeft een de-escalerend effect en het veiligheidsgevoel van de BOA’s wordt vergroot’. En ook uit andere evaluaties in Amsterdam en Rotterdam werden zelfde soort conclusies getrokken.

De pilot zal spoedig van start gaan, de eerste BOAs zullen waarschijnlijk al dit voorjaar hun bodycams ontvangen. Wij kunnen niet wachten!