Zorgen om financiële impact Klimaatplan

De VVD heeft grote zorgen over het ontbreken van een financiële onderbouwing van de doelstelling van dit 5-jarige Klimaatplan. Dat hebben we ook consequent aangegeven in de Meningsvormingen en via schriftelijke vragen.

Het voelt nu alsof we een blanco cheque afgeven. Wij worstelen hiermee omdat wij dit eigenlijk niet verantwoord vinden. Voor de Proeftuin ’t Ven neemt het Rijk de zogenaamde onrendabele top voor zijn rekening. Het zou mooi zijn als dat voor alle toekomstige projecten zou kunnen. Maar dat is niet reëel, zeker niet als alle Nederlandse gemeenten bij het Rijk komen aankloppen.

Hoewel de wethouder in de Meningsvorming heeft gezegd dat hij te hoge rekeningen aan het Rijk zal presenteren, schatten wij de kans groter in dat de rekening aan de eigen inwoners gepresenteerd zal worden: aan de inwoners van nu, maar ook aan volgende generaties.  Daarom roepen wij de wethouder op om niet alleen bij het Rijk, maar ook bij de Provincie en Europa actief te lobbyen voor financiën om onze plannen mogelijk te maken.

De VVD heeft ingestemd met het Klimaatplan, maar wij zullen constructief kritisch blijven tav de Uitvoeringsagenda en de Begroting voor 2022. Wij verwachten daar heel concrete en financieel goed onderbouwde plannen te zien die ertoe leiden dat wij het totaal van onze doelstellingen gaan halen.