Wethouder Marcel Oosterveer tijdelijk vervangen door Joost de Jong

Wethouder Marcel Oosterveer zit sinds eind augustus in een revalidatie-traject na een ernstige netvliesloslating. Dit traject om wethouder Oosterveer voor te bereiden op zijn terugkeer in het college van Burgemeester en Wethouders vraagt mede door een noodzakelijke nieuwe operatie meer tijd dan verwacht. Om die reden heeft Oosterveer bij het college een verzoek ingediend om hem ziekteverlof te verlenen.

Het is van groot belang dat de wethouderspost snel zal worden ingevuld. Zodra het verzoek door het college is gehonoreerd, zal de fractie van de VVD huidig fractievoorzitter Joost de Jong voordragen om de taken van wethouder Oosterveer tijdelijk, voor 16 weken, waar te nemen. Na afloop van deze 16 weken zal Marcel zijn taken naar verwachting weer kunnen oppakken. Joost de Jong is sinds 2010 lid van de fractie van de VVD. Hij voerde onder andere het woord over financiën en wonen. Sinds 2018 is hij fractievoorzitter van de grootste partij in de Eindhovense gemeenteraad.

Wanneer de raad instemt met de voordracht van de VVD-fractie zal tijdens de raadsvergadering van 15 december Joost de Jong geïnstalleerd worden als wethouder. De dan vrijgekomen raadszetel zal worden ingenomen door huidig commissielid Fopke Klok. Huidig raadslid Lex Janssen is, zodra Joost de Jong tot wethouder is geïnstalleerd, door de fractie van de VVD gekozen tot fractievoorzitter.

Door deze verschuivingen blijven de VVD en het college op volle kracht voor Eindhoven en voor de toekomst van de stad. In deze moeilijke tijd is het belangrijk om mensen te hebben die de stad kennen en zich volledig willen inzetten voor alle hardwerkende Eindhovenaren en de stad.