Onderzoek Armoede en Schulden

We kunnen er niet meer omheen en schulden zijn een enorm maatschappelijk probleem. Als schulden problematisch zijn geworden zorgt dit voor leed bij de persoon met schulden, maar ook bij zijn of haar gezinsleden. Hierdoor kunnen er grotere problemen ontstaan. Hierbij is voorkomen altijd beter dan genezen.

Niemand verdient het een armoedig bestaan te leiden, en zeker mensen die hard werken niet. Daarnaast vindt de VVD dat Armoede en schulden vaak met elkaar te maken, maar niet altijd. Schulden kennen veel oorzaken, soms zijn ze het gevolg van andere problemen.

 

De VVD wil vooral werk maken van vroeg signalering, preventie en de zelfredzaamheid versterken, dus voorkomen dat mensen in schulden terechtkomen. Dus bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de overheid in haar rol als schuldeiser niet onnodige incassokosten doorberekent, maar ook door mensen te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk moeten mensen leren hoe ze om moeten gaan met schulden om niet meer in herhaling te vallen.

 

De VVD zou graag willen zien dat schulden voorkomen worden door al bij de kinderen te beginnen. Vaak wordt armoede en schuldenproblematiek van generatie op generatie doorgegeven. Daarom moeten kinderen al op jonge leeftijd bewust worden van het belang van gezonde financiën. Het NIBUD gaf al aan dat jongeren die vroeg leren omgaan met geld, later minder snel financiële problemen hebben. Kinderen leren omgaan met geld is primair een taak van de ouders maar omdat dit inmiddels een groot maatschappelijk probleem aan het worden is, moet er veel meer gebeuren. 

 

De VVD is tegen het kwijtschelden van schulden van een ieder die met financiële problemen in een klap schuldenvrij te maken, dat gaat gewoon een stap te ver. Het is oneerlijk tegenover al die mensen die met pijn en moeite hun schulden wel aflossen. Daarnaast ontneem je mensen zo hun verantwoordelijkheid. Ze leren er niets van.

 

De VVD Eindhoven draagt het college op om in gesprek te gaan met het onderwijs om te kijken hoe alle kinderen op structurele wijze geldbewust kunnen worden. Dit thema mag niet als extra taak bij het onderwijs neergelegd worden. Mogelijkheid tot gastlessen en het zorgen voor geschikte lespakketten zou misschien genoeg moeten zijn. Daarnaast doet de VVD een oproep aan het college om de basis eerst op orde te hebben en te gaan onderzoeken hoeveel mensen nu daadwerkelijk onder deze groep vallen. Hoeveel inwoners krijgen al hulp (via Wijeindhoven? Werkplaats financiën? Overige instanties?) Zonder dit inzichtelijk te hebben blijft dit probleem niet oplosbaar.