De VVD-fractie krijgt versterking van twee commissieleden

Op dinsdag 18 februari 2020 zijn tijdens de raadsvergadering twee nieuwe commissieleden voor de VVD geïnstalleerd: Thomas van Kuilenburg en Bram Danen.

Thomas, opgegroeid in Deurne, is 33 jaar en woont in het centrum van Eindhoven. Thomas studeerde ondernemingsrecht in Leiden, en is werkzaam als advocaat in Eindhoven. Tijdens zijn studie was hij onder meer actief voor de VVD-fractie in de Eerste Kamer, na het afronden van zijn studie heeft hij gekozen voor de uitdagingen die de Brainport regio biedt. Als commissielid houdt Thomas zich bezig met de thema's duurzaamheid en mobiliteit. Daarnaast zal hij zich inzetten voor een toekomstbestendige en bereikbare (binnen)stad.

Bram is 26 jaar, woont in stadsdeel Stratum en is werkzaam voor een accountantskantoor in Eindhoven. Daarnaast is hij bestuurslid bij VVD regionaal netwerk Brainportregio. Als commissielid zal Bram zich met name inzetten voor wonen en wijken in Eindhoven. Het belangrijkste voor de komende periode is ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Daarnaast staan er grote projecten op de planning zoals het Stadhuisplein, de Fellenoord en toekomstige hoogbouw in de stad.

De Eindhovense VVD is blij met deze toetreding. Fractievoorzitter Joost de Jong: “Bereikbaarheid, vastgoedontwikkeling en duurzaamheid zijn drie belangrijke pijlers waarmee de stad te maken heeft. Met het toetreden van Thomas en Bram in de fractie zullen we nog beter in staat zijn om het liberale geluid te laten horen.”