De nieuwe Tongelreep komt er!

De VVD wil een goed vestigings- en verblijfsklimaat voor Eindhoven en daar horen goede culturele en sportvoorzieningen bij, waaronder een zwembad in Eindhoven-Zuid. Ook onze complimenten voor de wethouder en zijn team voor dit Raadvoorstel dat het realiseren van de nieuwbouw voor de Tongelreep weer een stap dichterbij brengt. Dat is hoog tijd. Want hoe sneller we kunnen starten met bouwen, hoe groter de kans dat we binnen de financiële kaders kunnen blijven.

Het wordt een hoogwaardig innovatief bad wat zorgt voor het vergroten van plezier in zwemmen voor elke doelgroep. Met het extra geld dat binnen is gehaald via de Regiodeal, de KNZB en de Kadernota kunnen we de basisconfiguratie opplussen met een spraypark en een multifunctioneel sportbad. Dus beide doelgroepen, zowel breedte- als topsporters, worden bediend.

Wij hebben met belangstelling en waardering geluisterd naar de twee insprekers vorige week. Wij begrijpen hun zorgen, maar denken dat die onnodig zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat er genoeg uren beschikbaar blijven voor recreatief zwemmen en dan met name in het weekend en op minstens een middag door de week. Ja, er gaat wat veranderen, maar er ontstaan ook nieuwe kansen. Het zal inderdaad niet zo zijn dat iedereen op precies dezelfde tijd als in het oude bad zijn of haar baantjes kan trekken of kan trainen, maar voor iedereen zijn er mogelijkheden voor een passend tijdstip en passend zwemwater. Het spraypark biedt kansen voor jonge gezinnen en een open verbinding tussen binnen en buiten zou nog een extra impuls kunnen betekenen om ook op minder zonnige dagen bezoekers naar het zwembad te lokken.

Dan de nieuwbouw zelf. Het is onvermijdelijk dat er enige overlast zal plaatsvinden, maar wij roepen de wethouder op een maximale inspanning te doen om de overlast tot een minimum te beperken, o.a. door een slimme planning van de bouw; goede afspraken met andere zwemvoorzieningen en professionele programmering. Dit voorkomt dat de vitaliteit van verenigingen onder druk komt te staan.

De VVD is altijd geïnteresseerd in innovatieve ontwikkelingen uit onze Brainport Regio. Wij blijven dan ook graag op de hoogte van de realisatie van de ambities op het gebied van de ‘Zwemles van de toekomst’. Wij zijn blij te lezen dat de Tongelreep meer ‘naar buiten’ gericht is en de verbinding aangaat met andere functies binnen de Genneper Parken; de intentieovereenkomst met de KNZB geeft volgens ons een nog stevigere basis voor een positief exploitatieresultaat. En, last but not least, wij hechten eraan dat de wethouder de gebruikers en verenigingen blijft meenemen in de plannen.

Het sein op groen voor de Tongelreep betekent dat er eindelijk na jaren vertraging gebouwd kan gaan worden. Een mijlpaal met een mooi opgeplust resultaat mede dankzij constructief meedenken van de hele raad.