Aanpak Voetbal in Eindhoven Noord

De VVD vindt het belangrijk dat onze inwoners bewegen en dat er een goed sportaanbod is in alle onze wijken. Voetbal is een populaire manier van bewegen voor jong en oud en daarom hechten wij eraan dat voetbal beschikbaar blijft in Eindhoven Noord.

Een ander belangrijk punt zijn vitale verenigingen.

Al heel wat jaren wordt er veel geïnvesteerd in Wodan om deze vereniging vitaal te krijgen, tot op heden helaas zonder het gewenste resultaat. Wij waarderen het inspreken van de huidige voorzitter de heer Albinus vorige week. Hij heeft ons er echter niet van kunnen overtuigen dat het deze keer anders is. Daarin worden wij gesteund door de andere inspreker – de heer Matheij - namens de Eindhovense Sport Raad (ESR).

Dit alles betekent dat de VVD instemt met het advies van de adviesgroep.

Wij gaan uiteraard voor de zachte landing en hopen dat het lukt om de zo veel mogelijk leden bij een andere club onder te brengen en wij hopen van harte dat Wodan hieraan meewerkt.

Wij vinden het goed dat er een begeleidingscommissie is aangesteld om het proces in goede banen te leiden en het verleden heeft geleerd dat een aantal jaren begeleiding nodig is.

De VVD zal het proces goed volgen en hoopt dat de wethouder kan toezeggen dat hij ons periodiek op de hoogte houdt van de vorderingen.