VVD wil juiste aandacht voor dak- en thuislozen!

Het mag duidelijk zijn dat het aantal dak en thuislozen groeit. De VVD vraagt zich af waar deze dak- en thuislozen opeens vandaan komen. Deze stijging houdt de VVD oprecht bezig.

Is het alleen een kwestie van meer geld naar maatschappelijk opvang? Nee, was het maar zo simpel. Meer geld aan de maatschappelijk opvang besteden betekent niet dat je daarmee het probleem oplost en meteen goed hebt geregeld. Daarvoor is goede samenwerking nodig met gemeenten, corporaties en wijkteams, en moet de basis op orde zijn. De VVD ziet graag dat de wijze waarop beschikbare publieke middelen voor beleid gericht op daklozen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Denk hierbij aan;

1 – preventie; voorkomen is beter dan genezen uiteraard

2 – toegang op orde; de maatschappelijk opvang is schaars en dus voor mensen die het echt nodig hebben.

3 – feitelijke daklozen; het snel bevorderen van uitstroom naar een zelfstandig bestaan, maatschappelijke opvang is in principe bedoeld als tijdelijke voorziening.

4 - het voorkomen van uitval/terugval naar dakloosheid met als effect het voorkomen dat een beperktere groep zich ontwikkelt tot zeer actieve veelpleger uiteraard.

Dat is hoe de VVD naar het maatschappelijk opvang kijkt. Wij willen niet per se mee of juist minder aandacht maar vooral de juiste aandacht!