Vrijwilligerswerk mag best beloond worden!

De VVD ziet dat veel mensen op lokaal niveau actief zijn binnen hun eigen leefomgeving. Scholen kennen oudercommissies, zorgorganisaties kennen medezeggenschapscommissies, ervaringsdeskundige, enzovoort. Binnen wijken en buurten zijn er allerlei initiatieven die zich richten op de verbetering van de leefomgeving. Op regionaal niveau zetten mensen zich vrijwillig in voor activiteiten die specifiek op het streek waar ze wonen gericht zijn. Al met al in de zorg zijn veel vrijwilligers actief.

Vrijwilligerswerk wordt vanuit de overheid steeds vaker ingezet om problemen op te lossen. De druk op het vrijwilligerswerk neemt daarom toe.

De VVD ziet in Eindhoven de bereidheid van onze inwoners om zich als vrijwilligers in te zetten. Deze bereidheid wordt helaas nog maar beperkt ingevuld. De VVD ziet dan ook een belangrijke taak voor de gemeente om de potentiele vrijwilligers te stimuleren om hun bereidheid invulling te geven.

Dit kan door het beschikbaar stellen van kennis, middelen, opleiding en faciliteiten. De VVD ziet dan ook graag dat er nog meer vrijwilligers komen,  Denk hierbij ook aan mensen die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen, ook deze kunnen zeker worden ingezet als vrijwilliger. De VVD denkt hierbij aan langdurig werklozen, gehandicapten en migranten (statushouders). Met de juiste voorlichting en faciliteiten kunnen dezen worden ge├źnthousiasmeerd om vrijwilligerswerk te verrichten. Spontaniteit en enthousiasme zijn belangrijke voorwaarden voor succes. De VVD is hierdoor dus echt een voorstander van de vrijwilligersvergoeding van max. 1.700 euro per jaar.