Uitspraken huishoudelijke ondersteuning

Het onderwerp Huishoudelijke Ondersteuning houdt ons en de inwoners die hier gebruik van maken al langere tijd bezig, Daarom zijn we blij dat we nu kunnen werken aan een oplossing. Op dinsdag 20 augustus heeft de rechtbank uitspraak gedaan in vier voorbeeldzaken over Huishoudelijke Ondersteuning. Het college heeft gelet op de gevolgen van de uitspraken een voornemen uitgesproken over hoe nu om te gaan met de 4 voorbeeldzaken, de 200 overige beroepen, de 50 openstaande bezwaren en de nieuwe aanvragen Huishoudelijke Ondersteuning.

De VVD vindt het erg vervelend dat de inwoners die procedures hebben gestart lang hebben moeten wachten. De VVD vindt dat de inwoners nu niet langer meer in onzekerheid moeten zitten en roept het college op om in gesprek te gaan en een oplossing te vinden voor alle 250 mensen die in bezwaar en beroep zijn gegaan. Daarnaast vindt de VVD  dat dit nooit meer mag gebeuren. We hebben de wethouder gevraagd om voor alle 250 mensen die in bezwaar en beroep zijn gegaan uiterlijk in het 1e kwartaal 2020 een passende oplossing is gevonden? Hierbij geven we mee dat snelheid belangrijk is, maar een goede afhandeling nog belangrijker.

Daarnaast is het college zich aan het beraden over hoe om te gaan met de overige 4500 mensen die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning. Mede door de inspraakgelegenheid van 24 september weten we dat er ook tussen die 4500 mensen er een aantal zijn die niet tevreden zijn over de geboden ondersteuning, maar dit wil tegelijkertijd niet zeggen dat dit heel de groep is. Ook dat hebben we vorige week gehoord.

De VVD stond en staat er nog steeds voor dat niemand tussen wal en schip valt. Via de reguliere processen willen we vragen of het college aandacht houdt voor deze 4500 personen. Dat wil concreet zeggen dat we de generalisten van WijEindhoven, die bij de mensen over de vloer komen, die weten wat er speelt ook aan de bel laten trekken als de geboden ondersteuning niet of niet meer volstaat.

Wat betreft het hoger beroep, de VVD steunt het college om in hoger beroep te gaan, tegen het niet mogen openbreken van een lang lopende indicatie. Juist omdat wij willen waken dat er in de toekomst geen lang lopende indicaties meer afgegeven gaan worden. De VVD ziet het dan ook gebeuren dat de gemeente het risico niet meer neemt, en in de toekomst alleen nog maar kortlopende indicaties afgeeft, juist dan zijn de meest kwetsbare de dupe, met misschien wel indicaties voor steeds 3 of 6 maanden. Daarnaast willen wij voorkomen dat er geen gelijkheid meer is. Persoon A heeft beleid X en Persoon B heeft beleid Y. Beleid is er voor iedereen en deze moet hetzelfde zijn voor iedereen. Maar denk ook aan nieuwe (technische) ontwikkelingen, bij het niet mogen openbreken kan er niets of weinig veranderen.

De VVD heeft aan de wethouder toezegging gevraagd, dat de inwoners zo min mogelijk van het hoger beroep zullen merken.  De VVD wil ook dat het college de raad blijft informeren over de voortgang.

 Samenvattend; de VVD kan zich vinden in het voorgenomen besluit van het college. Hiermee zorgen we ervoor dat de bezwaarmakers worden gecompenseerd en dat we nog steeds de juiste ondersteuning geven voor die mensen die het echt nodig hebben.