VVD zet streep door ballonnenverbod

In de raadsvergadering van 10 september 2019 lag het raadsvoorstel ter discussie om een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen. Het college van B&W was zich er echter van bewust dat dit in de praktijk niet te handhaven is, en had om die reden alvast handhaving uitgesloten.

Voor de VVD is het onbegrijpelijk dat er een verbod komt zonder ook maar de intentie om er wat mee te doen. Wij zijn tegen onzinnige regels en tegen bettutteling in het algemeen. Naar ons idee zijn er serieuzere problemen die moeten worden aangepakt in onze regio.

De VVD heeft in de meningsvormende vergadering van 3 september 2019 gelukkig een meerderheid van de raad weten te overtuigen van ons standpunt. Het voorstel is tijdens de raadsvergadering dan ook verworpen.

Echter ziet ook de VVD wel de milieueffecten en zijn wij reëel over de winst die er te halen is. Om die reden hebben wij het initiatief genomen om met de coalitie in zijn geheel een motie aan te bieden die het oplaten van ballonnen vooral bij grote evenementen ontmoedigd. Wij hebben het vertrouwen dat organisatoren en inwoners hierin een goede afweging kunnen maken.