Eindhoven heeft positief resultaat van 71,6 miljoen, problemen nog niet definitief opgelost

Afgelopen 27 augustus heeft de gemeenteraad de jaarrekening over 2018 vastgesteld. Een positief resultaat van ruim 70 miljoen euro. Dit is enorm veel geld als je het vergelijkt hoe we als VVD, een jaar geleden de gemeentefinanciƫn aantroffen. Met harde maatregelen en sturing is dit enorm resultaat neergezet. Weliswaar met veel incidentele meevallers, maar ook die zijn broodnodig. De komende jaren zullen we moeten investeren in de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie.

71,6 miljoen, positief saldo. Wanneer we de bestemmingsreserve en de stroppenpot er vanaf halen houden we nog steeds een positief saldo van meer dan 20 miljoen over. De bijsturingsmaatregelen die het vorige, maar vooral het huidige college hebben genomen werpen zijn vruchten af.

Want ingegrepen, is er vanaf het moment dat dit college aantrad, zo is er direct ingrepen in het sociaal domein, actief is gestuurd op inhuur derden en ook zien we dat er gemeente-breed de is rem ingetrapt. 

We hadden niet verwacht dat we in deze raadsperiode dit soort resultaten zouden gaan behalen. De VVD is in de eerste plaats dan ook erg blij met dit positief resultaat. Dit stelt ons in de gelegenheid om onze uitgeholde reserves te voorzien van broodnodige aanvullingen.

En dankzij een motie op initiatief van de VVD, maar breed gedragen door deze raad, geeft het de mogelijkheid om naast sparen, ook investeringen te doen in de stad.  

Daarnaast zien we voor het eerst in jaren een goedkeurende verklaring van de accountant. En ook dit leek iets, wat lange tijd onmogelijk zou blijven. Hiervoor willen we graag de wethouder, de afdeling control en de ambtelijke organisatie bedanken voor hun inzet, en complimenteren met het resultaat.

Toch kunnen we niet achterover gaan leunen. Want het resultaat mag positief zijn en de controleverklaring mag een goedkeurende zijn, toch heeft de accountant een heel aantal zorgpunten aangegeven. Graag wil ik 3 zaken extra onder de aandacht brengen:

De eerste is: Eigenaarschap in de organisatie

Dit is geen nieuw onderwerp. Eerder vroegen we hier al aandacht voor. Want dit is de basis voor alles wat er namens de gemeente in deze stad gebeurd. De eerste stappen zijn gezet.

Maar het blijft in onze ogen gek. Dat de 5e stad van het land, in het hart van de Brainport-regio tot voorkort niet wist wie, wat deed in de organisatie en waar hij of zij verantwoordelijk voor was. Laat staan dat we elkaar op een gezonde manier kunnen afrekenen of de resultaten. Wat de VVD betreft zal dit een terugkerend onderwerp op de agenda zijn, zolang dit niet 100% in orde is.

Het tweede punt dat ik graag wil aanhalen is het realiteitsgehalte van de begroting. In de afgelopen 3 jaar zijn we van een negatief resultaat van 19 miljoen naar een positief resultaat van 71 miljoen gegaan. En ja, wij zien ook de incidentele mee- en tegenvallers. Maar toch blijven dit forse verschillen. Graag willen wij dat hier een onderzoek voor wordt gestart, zoals ook door de accountant aanbevolen. 

Aan het begin van mijn betoog had ik het er al over. We kunnen investeringen doen in onze stad. Later dit jaar, bij de behandeling van de begroting gaan we het met elkaar hebben over deze investeringen. Maar vanuit deze jaarrekening zien we wel dat het op een aantal gebieden piept en kraakt in de stad.

Zo zal de VVD zich hart maken om een structurele oplossing te vinden voor het behoud van het Muziekgebouw. Dit in onze stad waar al heel veel op het gebied van cultuur goed gaan. Bijvoorbeeld de Dutch Design Week die al een extra impuls heeft gekregen vanuit het rijk en ook anderen waaronder bij het van Abbe die met cultureel ondernemerschap aan de slag gaan.

Maar ook bij participatie, daar zien we dat de uitstroom te laag is. En tegelijkertijd zien we niet de daling van de instroom die je zou verwachten. Hier moeten we met elkaar zoeken naar een betere oplossing.

En als derde zien we dat incidenteel geld niet voldoende is om structurele issues op veiligheid aan te pakken.

Allemaal punten in deze jaarrekening die zijn weerklank zullen moeten krijgen in de toekomst.  

Voorzitter, ik kom tot een afronding.

De VVD is tevreden met het resultaat en met de goedkeurende verklaring van de accountant. Dit geeft de voldoening en energie die we nodig hebben om door te pakken. Doorpakken om te zorgen dat onze interne organisatie een geoliede machine wordt die klaar is voor alle nieuwe uitdagingen die de stad te bieden heeft.