Voor het eerst in 3 jaar hebben we weer een kadernota.

Voor het eerst in 3 jaar hebben we weer een kadernota. We zien nu de positieve effecten van het orde op zaken stellen; financiën op orde, de begroting is sluitend en we dus een kadernota waarmee we het stuur weer in handen hebben. Het werk is nog niet klaar, we beginnen de draai om met energie aan de stad te kunnen werken te maken! De kadernota is hiervoor het begin.

Wat voor ons hierin belangrijk is de investering in veiligheid, het begin van een inhaalrace om als gemeente echt stappen te zetten voor een veiligere stad. Om Eindhoven onveilig te maken voor criminelen. Veiligheid een onderwerp waar we realistisch over moeten zijn. Het aanpakken van ons veiligheidsprobleem gaat niet vanzelf en het is niet gratis.


De stad staat voor veel veranderingen, we zijn bezig met een bouwoffensief om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Het college heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. We willen het bouwoffensief versnellen omdat nu het moment is om veel problemen in de toekomst te voorkomen. Een noodzaak in deze stad die een thuis wordt voor steeds meer mensen. De verdichting van de stad gaat erg snel en brengt problemen met zich mee. We willen een schone stad met schone lucht, aan de andere kan willen we bereikbaar blijven voor alle vormen van transport.

Om onze inwoners dit stukje vrijheid te geven moeten we kijken naar de doorstroming van verkeer en hierbij de ruimte die we hebben efficiënt gebruiken. Daarom heeft de VVD hier initiatief genomen om slimmer met logistiek om te gaan. We vroegen het college om bijvoorbeeld door een  “bouwhub” (verzamelplaats voor bouwmaterialen)  om de bouwactiviteiten van al die grote projecten te bundelen. Het college heeft aangegeven dit op te pakken en indien nodig geld te zoeken. Het resultaat wat de VVD wil : minder vrachtwagens in het centrum, minder vervuiling om te zorgen dat onze lucht schoon blijft en dat het verkeer zich zo efficiënt mogelijk zich kan verplaatsen. Met andere woorden een groene en bereikbare stad.

In 2020 blijven we bescheiden, de problemen vanuit het vorige college zijn nog niet verdwenen.

Maar als we voorzichtig en met optimisme in de toekomst kijken dan zien we toch mooie dingen. Als we kijken hoe het proces rond Eindhoven Airport bekijken. Hier zien we een zorgvuldig proces wat is gelopen niet alleen cijfers maar er is vooral ook geluisterd naar inwoners en de overlast die zij ondervinden. Een voorbeeld van hoe het moet. Een teken van kracht vanuit de inwoners van onze mooie stad.  En wie weet als we de wind in de zeilen houden, kunnen we gaan kijken naar onze wens om de lastenverhoging terug te draaien.

Joost de Jong

Fractievoorzitter