Designplek zou zo maar in Eindhoven kunnen landen

Gisteren (13 juni 2019) heeft minister Van Engelshoven van OCW haar uitgangspuntennotitie Cultuurnota* gepresenteerd over een nieuw cultuurbestel vanaf 2021. In die nota heeft zij zich positief uitgelaten over de mogelijkheid van een Designmuseum in Eindhoven. ‘… Als de regio stelt dat design in het DNA van haar regio zit, dan kunnen we er samen voor zorgen dat er mooie dingen op dat gebied gebeuren. Bijvoorbeeld door de Dutch Design Foundation op te waarderen tot een nationaal designfestival.’ Wat verder in haar brief: ‘En ja, dat museum of designlab zou zomaar in Eindhoven kunnen landen’.

Voorzieningenniveau

Een van de speerpunten uit de Brainport Nationale Actieagenda is het voorzieningenniveau van Brainport Eindhoven passend te maken bij de internationale concurrentiepositie en de bedrijven en kennisinstellingen die er gevestigd zijn. Vooral voorzieningen voor sport en cultuur zijn achtergebleven. De huidige uitstraling is niet echt grootstedelijk te noemen en het aanbod is niet meegegroeid met de veranderende bevolkingssamenstelling. Een designplek zou een mooie boost zijn voor ons voorzieningenniveau en daarmee van ons vestigingsklimaat.

Geweldige kans

De plannen die nu gepresenteerd zijn betekenen dat de minister 1 miljoen per jaar uittrekt voor een designplek en 0,6 miljoen extra per jaar voor de organisatie van een Festival Design. Bovenop de 0,4 miljoen die er al beschikbaar was voor de DDW, betekent dat maar liefst 2 miljoen per jaar voor Design in Zuidoost-Brabant. Onze wethouder Monique List in een reactie: ‘Heel mooi dat de minister het plan heeft om te investeren in een future lab, want wat ons plan voor het Designmuseum beoogt is enorm vernieuwend. Het biedt een geweldige kans niet alleen voor ons vestigingsklimaat, maar voor alle Eindhovenaren wordt de stad leuker en interessanter’.

Eindadvies

Het eindadvies van kwartiermaker Chris Sigaloff omschrijft een instelling die toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, die laat zien dat design zich richt op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen, waarbij innovatie centraal staat, waar mensen nieuwe invalshoeken ontdekken voor de aanpak ervan en daar ook zelf – interactief – met frisse ideeën aan kunnen bijdragen.

Hoe nu verder?

In feite is het besluit van de minister een beginpunt. Nu kunnen we met de stad en de raad aan de slag om uitvoering te geven aan dit besluit en het eindadvies van kwartiermaker Chris Sigaloff. Ceciel van Bergeijk, eerste woordvoerder cultuur van de VVD fractie: ‘Ik verheug me erop om samen vorm te geven aan de totstandkoming van een designplek. Een instelling waar Eindhovenaren en bezoekers van buiten met plezier regelmatig een kijkje gaan nemen, omdat ze nieuwsgierig zijn hoe kleinere en grotere vraagstukken waar ieder modern mens vroeg of laat tegenaan loopt worden aangepakt. Een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar je als je dat wilt ook onderdeel kunt zijn van het proces.’

____________________________________________________________________________________________________________________________

*De Uitgangspuntennotitie Cultuurnota is het belangrijkste beleidsdocument op het gebied van cultuur, omdat hiermee het gemeentelijk beleid voor meer jaren wordt vastgesteld.