Kadernota 2020: Veiligheid voorop!


De gemeente heeft weer een kadernota gemaakt. Afgelopen jaren schitterende de kadernota van afwezigheid, maar gelukkig is deze weer terug! In de kadernota staat wat het college van plan is met de stad, maar dit jaar is anders. De financiën zijn (bijna) op orde gekomen en ondanks alle positieve geluiden wil de VVD eerst dat we er echt goed voor staan. Daarom zitten er nu veel cijfers in de kadernota, het college is voorzichtig met dromen en komt met betaalbare ambities. Dat de gemeente nog niet klaar zijn met alle problemen is duidelijk, bijna de helft van de kadernota gaat over zaken die de gemeente zelf nog moet doen om alles intern op orde te krijgen. Daarnaast blijft het college werken aan het sociaal domein en moeten er meer mensen aan het werk krijgen.

 

In deze kadernota zit gelukkig een flinke impuls voor veiligheid! Gezien de incidenten van 2018 zoals de liquidaties, drugsdumpingen en de Eindhovense cijfers over criminaliteit is deze impuls hard nodig. De Eindhovense VVD heeft zich ingezet om dit mogelijk te maken, het tij moet nu keren. Nu komt er dus geld en personeel (handhavers) voor beschikbaar om problemen aan te pakken. Echter moeten we nog meer investeren om een veilige stad te worden. Het college maakt nu een flinke stap in de goede richting, in de toekomst als er meer geld is moeten er verder geïnvesteerd worden om de veiligheid en handhaving in Eindhoven verder te verbeteren.