Fonds Bovenwijks

Wie een woning zoekt in Eindhoven ziet de uitdaging die er is. Er is weinig keuze, de huizen zijn snel weg en de persoon die hem krijgt heeft vaak boven de vraagprijs geboden. Wie aan aanmerking komt voor een corporatiewoning is niet zelden 1 van de 100 geïnteresseerde. Om het probleem te verlichten wil de VVD dat het bouwoffensief dat we hebben ingezet door blijft gaan. Dit bouwoffensief betekend dat we gewoon meer huizen willen laten bouwen zodat meer mensen toch de stap naar een eigen woning kunnen maken. Zo kunnen we de druk op woningmarkt verlichten.

Nu heeft het college een plan gelanceerd om een “Fonds Bovenwijks” te starten. Dit fonds is een pot die door woningbouwers gevuld moet worden om gemeente projecten in de stad te betalen. Per woning zal er ongeveer 5000 euro betaald moet worden. Het college gelooft dat projectontwikkelaars dit bedrag uit hun winst zullen halen en dat geen cent doorgerekend zal worden naar huren of koopprijzen. Dit idee is onze mening niet realistisch en zal de kosten van wonen in Eindhoven nog verder opdrijven. Dit plan is juist het tegenovergesteld van wat we vanuit het Bouwoffensief willen. Er zijn andere manieren om projecten in de stad te betalen. We kunnen bijvoorbeeld onze economische voorspoed verzilveren door meer mensen aan werk te helpen. Nu zitten er nog te veel werkzoekende in de ambtelijke molen van de Gemeente en WIJ Eindhoven.

Wat we gaan doen met het geld waarmee we bouwers gaan belasten is ook niet helemaal duidelijk. Op de lijst met projecten staan projecten waartoe al jaren gelden is besloten, maar waar blijkbaar nooit geld is geregeld? Ook is er voorgesteld om bijvoorbeeld parken te verbeteren. De VVD vraagt zich af wat dit betekend, bedoelt de gemeente hier niet gewoon onderhoud wat we al lang geleden hadden moeten doen, maar waar is besloten het geld aan andere zaken uit te geven?

Wat ook vreemd is is dat de Gemeente net de Woondeal heeft getekend met minister Ollongren. De gemeente krijgt vanuit de Woondeal geld om wijken te verbeteren en de woningmarkt een duwtje in de rug te geven zonder extra belastingen. Het lijkt alsof de gemeente van 2 walletjes wil eten. Veel van deze Woondeal projecten landen in Oud- Woensel. De VVD hoopt dat deze projecten niet alsnog worden teruggedraaid. De Eindhovense VVD heeft dan ook contact gezocht met de VVD fractie in de 2e kamer. De kamer fractie was zeer verbaasd met hoe Eindhoven omgaat met de Woondeal. En woordvoerder Daniel Koerhuis gaat in de 2e kamer vragen stellen om erachter te komen of het handelen van Eindhoven wel klopt met de afspraken in de Woondeal. Vandaag (dinsdag) zal de gemeenteraad de nieuwe belasting voor het Fonds Bovenwijks bespreken. We zullen zien of de antwoorden van de Wethouder en de minister overeen komen. Daarnaast hoopt de VVD dat de rest van de raad zich bedenkt en inziet welk effect deze belasting zal hebben en toch besluit naar alternatieven te kijken.


Fractievoorzitter Joost de Jong


Kamervragen:

Schriftelijke vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat bouwers moeten bijdragen aan de toekomst van de stad Eindhoven.

 

1.   Bent u bekend met het bericht “Wethouder Torunoglu: ‘Bouwer moet bijdragen aan toekomst stad Eindhoven’”?

2.  Was u voor het sluiten van de Woondeal Eindhoven al op de hoogte van deze zogenoemde ‘nieuwbouwbelasting’? Zo ja, waarom heeft u dit niet gemeld aan de Kamer?

3.  Onder welke voorwaarden mogen gemeenten een bovenplanse verevening invoeren, zoals de PvdA-wethouder Torunoglu wil? Heeft Eindhoven aan die voorwaarden voldaan?

4.   Wat is het actuele woningtekort in de regio Eindhoven?

5.   Bent u het met de VVD eens dat de invoering van deze belasting een rem is om het woningtekort op te lossen?


6.   Klopt de uitspraak van de PvdA-wethouder Torunoglu dat de afspraken van de Woondeal ondanks deze belasting gehaald worden? Zo ja, deelt u dan de mening van de VVD dat zonder deze belasting de afspraken ambitieuzer hadden gekund? Zo nee, klopt het dan dat door deze belasting Eindhoven de afspraken niet nakomt?

7.   Bent u bereid Eindhoven te vragen om geen nieuwbouwbelasting in te voeren om ofwel ambitieuzere plannen te realiseren ofwel de afspraken van de Woondeal na te komen?