Huishoudelijke hulp

Afgelopen 5 februari heeft er een inspraakavond plaatsgevonden over de huishoudelijke hulp. Uit de inspraakavond van vorige week is gebleken dat er bepaalde dingen niet goed gaan. Alle verhalen van de verschillende cliënten gaan je niet in de koude kleren zitten. Wij als VVD hebben hier ook alle begrip voor, we begrijpen alle emoties en frustraties. De Eindhovense VVD wil dat de processen, maar ook de communicatie, worden verbeterd. Daarnaast blijven we toezien op kwaliteit en op de zorgaanbieders. 


We realiseren dat deze keuzes pijn kunnen doen voor een kleine groep inwoners. Maar nogmaals de inzet van het aantal uren is niet leidend, het resultaat telt wel. We blijven waken voor kwaliteit, de taken die gedaan moeten worden, ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden en altijd in overleg blijven met de inwoners. De VVD staat erop dat wanneer afspraken met aanbieders niet nagekomen worden, dat er dan door de contractmanagement passende actie ondernomen wordt zodat de inwoner hier geen last van gaat ondervinden. 

Maar sinds 1 januari 2018 is er nieuw beleid rondom de huishoudelijke ondersteuning. Alle inwoners met een geldige indicatie (circa 5000) voor huishoudelijke ondersteuning in het jaar 2018 ontvingen een herindicering. Voorheen is er gewerkt met betaling voor inzet in uren, vanaf heden gaat er gewerkt worden op basis van resultaten. Het welzijn van onze inwoners staat hoog in het vaandel. We willen een stad zijn waar iedereen met vertrouwen de toekomst ziet. Een saamhorige stad, waar we oog hebben voor alle aspecten waar inwoners mee te maken hebben. Tegelijk staan we voor een grote financiële opgave. Dit hebben we vaker aangegeven. De kosten die wij maken in de zorg zijn veel hoger dan het bedrag dat vergelijkbare gemeenten hieraan uitgeven. Financieel ingrijpen is dus noodzakelijk om als gemeente ook op lange termijn de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is. Eindhoven is echt een zorgzame stad.

Nogmaals de VVD begrijpt de zorgen die de insprekers hebben geuit, maar anderzijds zijn we ook gerustgesteld door de gemeente dat iedereen de zorg en hulp krijgt die mogelijk is. Het blijft natuurlijk altijd zo zijn dat er mensen zijn waarbij het beleid niet passend is. Maar we hebben alle vertrouwen dat deze uitzonderingen specifiek worden bekeken en zo nodig worden aangepast. Daardoor staat de VVD nog onverkort achter het nieuwe beleid. Waar we wel mee eens zijn en belangrijk blijven vinden, is dat we kritisch moeten blijven bij de uitvoering. De communicatie moet beter.

Wat de VVD ook vindt is dat de bezwaren niet goed zijn opgepakt (circa 320), dit duurde erg lang, dat erkennen wij, maar dat een goede kwalitatieve afhandeling bij ons voorop staat. Hier is het college dan ook volop mee bezig.