Kamerverhuur en woningsplitsing: Ruimte voor groei of beperking overlast?

Woonruimte is een van de grote uitdaging van deze tijd. Wij willen als VVD voor zorgen dat er  goede en voldoende woningen zijn. De woningen moeten leefbaar zijn, omringd door groen en tenminste energie-neutraal. En deze wensen moeten gerealiseerd worden op het oppervlak van de bebouwde kom in Eindhoven die nu al erg vol is. Ziet u de uitdaging?

 

In een aantal wijken is leefbaarheid een groot probleem dat aangepakt moet worden.

Overlast komt voor in verschillende vormen en vanuit zowel huur als koopwoningen. Ernstige overlast kan het leven mensen tot een hel maken. De gemeente heeft nu weinig mensen om inwoners bij te staan bij (ernstige) overlast, dit wil de VVD  veranderen door hier meer capaciteit voor vrij te maken.

 

Als het uit de hand loopt kan een wijk op slot worden gezet, dus geen nieuwe vergunningen en  helaas is dit nu soms nodig. Naast Eindhovenaren die veel overlast ervaren zien we ook inwoners die staan te springen om woonruimte, het feit dat er weinig woningen beschikbaar zijn drijft de prijs van woningen en huren omhoog. De VVD wil niet stoppen met woningsplitsing of verhuurvergunningen dat zou het vinden van woonruimte voor sommige mensen nog moeilijker zo niet onmogelijk maken.

 

Overlast moet worden aangepakt of deze nu veroorzaakt wordt door een verhuurder, een huurder of een eigenaar van een woning.  Verhuur en woningsplitsing heeft geholpen om studenten, ouderen en bijvoorbeeld zorginitiatieven een plek te geven in onze stad. We zoeken de balans tussen beschikbaarheid van woningen en leefbaarheid waarbij we overlast niet accepteren.