Subsidiebeleid in de zorg


In januari zijn er een aantal insprekers geweest bij de meningsvormende avond van 15 januari 2019. De subsidies van deze insprekers zijn deels of geheel afgewezen om verschillende redenen. Wij van de VVD vinden dat het niet de taak van de gemeenteraad is om in te gaan op individuele subsidie aanvragen en zien het als de taak van het college om precies in te zoomen wie wat krijgt en hoeveel.

 

Wat zijn subsidies precies?

Subsidie, (ondersteuning, hulp, bijstand), is een tijdelijke financiële bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit. Het is geen jaarlijkse verplichting waar je vanuit kan gaan, het is een tijdelijke financiële bijdrage. Als een ander fonds stopt met de subsidie kun je er niet vanuit gaan dat de gemeente dat aanvult. Mensen moeten in het oog houden wat subsidie is, dat het nooit een recht is. 

 

De VVD wil hiermee aangeven dat ondanks de financiële situatie van de gemeente Eindhoven alsnog een groot deel (25 miljoen) van de subsidies verstrekt zijn.  Wellicht is dat bedrag iets minder dan vorig jaar, maar dit bedrag is erg belangrijk voor een sterk sociale basis, en dat Eindhoven daarmee de sociale stad is die het wil en moet zijn. Sommige aanbieders hebben evenveel of zelfs meer dan vorige jaar aan subsidie gekregen. Dat sommige aanbieders ervoor kiezen om nieuwe projecten op te starten wetend van de financiële situatie is een eigen keuze. Sommige aanbieders hebben zelfs veel meer in hun aanvraag staan, wat eigenlijk onbegrijpelijk is in een tijd als deze. Verschillende aanbieders hebben aangegeven dat samenwerken in de toekomst een optie is, wellicht is dat een idee,

 

De VVD begrijpt de gevoelens van de verschillende instanties in de stad maar de VVD vraagt ook om begrip. Begrip om het feit dat we nu niet anders kunnen dan deze keuzes accepteren en respecteren die de wethouder maakt. Deze keuzes zijn weloverwogen en daar is goed bij nagedacht.  De VVD blijft dus de volste vertrouwen hebben in de wethouder. Blijf meedenken en innoveren. Blijf samenwerken met de gemeente en andere maatschappelijke partners.