Diversiteitsbeleid Eindhoven

De VVD staat voor een diverse samenleving. Een samenleving waarbij het niet gaan over welk geloof je hebt, welke seksuele voorkeur of welke huidskleur. Het gaat erom wat jij bij wilt dragen aan een mooier en beter Eindhoven. Die verantwoordelijkheid hebben wij als politici, maar die verantwoordelijkheid hebben wij ook samen met alle 230.000 Eindhovenaren. 

Verder willen we voorop stelen dat discriminatie verboden is. Wij willen dat tegen elke voor van discriminatie hard word opgetreden. Ieder mens is gelijkwaardig.
Maar hierbij geldt ook dat we moeten opkomen voor ons zelf maar zeker ook moeten opkomen voor een ander. Hierbij dragen wij met z’n allen samen de verantwoordelijkheid. 
Wat we wel kunnen doen, en dat staat ook in de notitie als een van de pijlers, dat we het goede voorbeeld geven. Hier in onze eigen organisatie. Ik ben benieuwd wat die pijler concreet inhoud. Vraag ik hierbij aan de wethouder.
De andere twee pijlers van preventie en het inzetten op vernieuwing en netwerken kunnen wij ons ook in vinden. 
Hierbij erkennen we, en daarin gaan we met het college mee, dat er geen (financiële)ruimte is om alles wat je zou willen en kunnen doen, uit te voeren.
We kijken als vvd uit naar het diversiteitbeleid waar het college mee gaat komen.