Lid van Verdienste

Op de ledenvergadering van 21 november heeft Ronald Bolhuis de VVD-oorkonde “Lid van verdienste” in ontvangst mogen nemen uit handen van de voorzitter van de VVD Brainport Regio, Jan Rolfes.

Het VVD-Hoofdbestuur heeft deze bijzondere waardering toegekend vanwege Ronald’s jarenlange onafgebroken inzet voor de partij. Als voormalig bestuurslid van de VVD Eindhoven en zeer actief lid bij talloze verkiezingscampagnes in de afgelopen 20 jaar heeft Ronald een buitengewone bijdrage geleverd aan de groei en uitstraling van de VVD in onze regio.

Ronald, namens het VVD-Hoofdbestuur en het netwerkbestuur VVD Brainport Regio heel veel dank voor jouw inzet in de afgelopen 20 jaar!


Jan Rolfes

VVD-Brainport Regio

Voorzitter