Waar blijven de culturele ambities?

De VVD staat voor gedegen financieel beleid. Het college heeft een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd, hier zijn wij als VVD dan ook blij mee.

Gelukkig hebben de financiële perikelen er niet toe geleid dat de stad op slot is gegaan. Zo hebben we net weer de DDW achter de rug, een fantastisch evenement dat niet alleen Eindhoven als design stad internationaal op de kaart zet, maar waar veel andere partijen in de stad – hotels, restaurants, bouwmarkten en retailers - op meeliften.

Voor de VVD is de culturele paragraaf van de begroting wat mager en mogen de ambities wat ons betreft wel wat omhoog (denk aan bezoekersaantallen en cultureel ondernemerschap). Een begroting geeft niet echt inzicht in hoe de genoemde doelstellingen gerealiseerd zijn of gaan worden. Wij kijken daarom uit naar de eerste evaluatie van de Stichting Cultuur Eindhoven die voor 13 november gepland staat. We horen graag of de gewenste verschuiving naar nieuwe initiatieven, de samenwerking tussen instanties en disciplines en het aanboren van andere financieringsbronnen ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en wat de plannen voor de toekomst zijn. Met name dan hoe de Waarde van Cultuur concreet gaat uitpakken voor Eindhoven. Zeker in aanloop naar de nieuwe cultuurscan en cultuurbrief 2021-2024.

De Regiodeal is een mooie erkenning van het Rijk en een prachtige kans om ons culturele ecosysteem te versterken. Dit betekent echter wel dat Eindhoven op zoek moet naar cofinanciering en dat het geld niet ingezet mag worden voor structurele lasten.

Jammer genoeg, want het had wellicht uitkomst kunnen bieden in een langslepend dossier: het Muziekgebouw Eindhoven. De geheimhouding die lang op dit dossier gerust heeft, heeft de zaak geen goed gedaan. Wij zijn dan ook voorstander van transparantie. De VVD heeft zich uitgesproken voor een sluitende begroting van het Muziekgebouw en die komt er nu, voor 2019. Zoals u van ons mag verwachten blijven wij scherp op de financiën en we spreken dan ook de verwachting uit dat het Muziekgebouw hier een stevige, structurele beweging zal laten zien. We horen graag van de wethouder wat de status is en wanneer wij als raad hierover geïnformeerd worden.