Fusie Nuenen en Eindhoven

Als we het in Eindhoven hebben over bestuurskracht, dan bedoelen we daar iets anders mee dan waar dit woord vaak in Nuenen voor wordt gebruikt.

Wat wij hiermee bedoelen is hoe snel en slagvaardig we kunnen reageren, om zo het beste resultaat voor de stad, inwoners en regio te bereiken. 

Deze bestuurskracht zien we terug in onze contacten met Den Haag, maar ook hoe lang het duurt om in de regio besluiten te nemen met elkaar.

 

De VVD wilt graag met Nuenen fuseren om de bestuurskracht te vergroten. Een voordeel is daarbij is dat het gezamenlijke inwonersaantal zal worden vergroot en we meer geld zullen krijgen uit Den Haag. Op dit moment werkt Eindhoven al prettig samen met Nuenen, onder andere via de regionale woningbouwafspraken. De fusie zal niets veranderen aan de samenwerking.

 

We zien graag dat Eindhoven en Nuenen samen gaan werken aan één nieuwe gemeente. Met respect voor elkaars inwoners, haar tradities en rijke geschiedenis. Als VVD Eindhoven willen we uiteraard ook dat de naam “Nuenen” behouden blijft. Een naam is, net als een aantal kenmerkende faciliteiten (zoals sportzaal de Hongerman), belangrijk voor het behouden van een gemeenschap en gemeenschapszin. Deze gemeenschapszin is slechts een van de vele voorbeelden waar we als Eindhoven nog wat van Nuenen kunnen leren.