P+R Genneper Parken

14 augustus 2018 heeft het college de plannen van de P+R Genneper Parken bekend gemaakt. De Eindhovense VVD heeft tijdens het vorige college erop aangedrongen deze nou eindelijk eens te realiseren. Doordat het vorige college met lange tanden naar dit hapklare brokje keek en er nu een, eigenlijk onaanvaardbare, tijdsdruk is ontstaan.

Ondanks die tijdsdruk moeten we kritisch naar het voorstel kijken. Volgens VVD-raadslid Tom Meylink springen er twee punten nadrukkelijk uit:

Ten eerste de financiële onderbouwing. “Het valt ons op dat de uitgangspunten voor de tarifering in het haalbaarheidsonderzoek en in het huidige voorstel uiteenlopen. Wij kunnen in de stukken niet vinden hoe de prognose van de inkomsten van 220.000 Euro per jaar tot stand is gekomen. Daar willen we door middel van een cijfermatige onderbouwing graag duidelijkheid over. “ aldus Tom Meylink. De wethouder heeft toegezegd dat er een uitgebreid onderzoek zal komen naar de tarifering.

Ten tweede het aantal parkeerplaatsen. Tom Meylink: “Op dit moment lezen we dat er op een zaterdag en zondag er maar 175 plekken voor bezoekers van de binnenstad zijn en dat de garage dan vol zit. Wij denken dat dit aantal niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat is. Daarnaast zal het in de praktijk niet de verbetering van de luchtkwaliteit in de binnenstad opleveren die we allemaal willen.”

De reden voor het lage aantal parkeerplekken komt door het mogelijk verdwijnen van de parkeerplaats aan de westkant van de genneper parken (P4). In ieder geval dringt de Eindhovense VVD aan op een “adempauze” van een jaar na oplevering van het project om te bekijken wat de behoefte in de praktijk nou echt is. Dit lijkt gezien de grote onzekerheid van de prognoses ten aanzien van de te verwachten gebruikers, het meest verstandige. Als blijkt dat de behoefte groter blijkt dan de 175 plekken moet de gemeente met de betrokken partijen aan tafel om P4 alsnog te behouden.

Volgende week dinsdag 11 septemberworden de plannen behandeld in de raadsvergadering. Heeft u vragen? Laat het weten via t.meylink@eindhoven.nl