Debatavond Aardgasvrij wonen

Op 3 oktober organiseert de VVD-Brainport Regio een bijeenkomst over aardgasvrij wonen. De avond is bedoeld voor VVD-leden en sympathisanten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en er meer over willen weten. Na afloop is er een borrel voor alle genodigden.

© VVD

Drie sprekers uit de praktijk komen vertellen over hun visie op de toekomst en het nut van aardgasvrij wonen. Daarna kan je in discussie gaan met het panel en vragen stellen aan de sprekers. Bijvoorbeeld:

Hoe verwarmen we in de toekomst onze huizen? Wat is het eigenlijk het nut van aardgasvrij bouwen?

Wat zijn de eerste stappen die gemeenten en bewoners kunnen zetten?

Deze debatavond is een samenwerking tussen het bestuur van het VVD-Lokaal Netwerk Brainport Regio en het VVD thematisch netwerk EZ en Innovatie (ezi.vvd.nl)

 

De sprekers:

Dilan Yesilgöz is Tweede Kamerlid voor de VVD.

Ze is woordvoerder op de thema’s Energie, Klimaatbeleid, Emancipatie en Media.Voordat ze in 2017 Tweede Kamerlid werd, was ze adviseur van het Amsterdamse college en later gemeenteraadslid. In het Regeerakkoord stelt depolitiek zeer ambitieuze doelen voor vermindering van CO2-uitstoot. Hierom gelooft ze niet in de klassieke tegenstelling tussen groen en fossiel, maar dat juist ieder bedrijf of persoon zich moet inspannen om minder CO2 uit te stoten.

In de Tweede kamer werkt ze onder andere aan de afschaffing van de Gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen, de Klimaatwet en het nieuwe Klimaatakkoord van minister Wiebes.

Jan van der Meer is sinds mei 2018 wethouder duurzaamheid voor GroenLinks in Eindhoven.

Hij was van 2006-2014 wethouder Wonen, Klimaat & Energie in Nijmegen, waar hij eerder al gemeenteraadslid was. Belangrijke verdiensten in Nijmegen zijn:

Het aanleggen van een warmtenet voor 35.000 woningen en in 2014 meer dan 20.000 zonnepanelen in de stad.

In Eindhoven heeft hij een ambitieuze opgave in het coalitieakkoord: In 2050 moeten meer dan 100.000 woningen en alle bedrijfspanden van het aardgas af zijn. Tegelijkertijd heeft de gemeente Eindhoven weinig financiële speelruimte door de tekorten van voorgaande jaren

Kortom: Hoe wil hij de komende jaren de verandering in gang zetten? 

Detlef Meijer werkt bij energienetwerkbedrijf Alliander als Programma Manager Nieuwe open Netten.

Hier ontwikkelt hij niet-gereguleerde energie-infrastructuren zoals warmte, biogas, CO2, ETC. Deze infrastructuren geven op non-discriminatoire basis toegang tot zowel bronnen als afnemers. Tevens is hij vicevoorzitter van het VVD Thematisch Netwerk EZI, waarin hij verantwoordelijk is voor het cluster Energie & Klimaat. In die hoedanigheid adviseert hij de Kamerleden en provinciale en gemeentelijke VVD-bestuurders over de het thema energie en duurzaamheid.

Programma start om 19:30, inloop vanaf 19:15.

Locatie, Stadspaviljoen, Alberdingk Thijmlaan 1, 5615 EB Eindhoven

De avond is vrij toegankelijk.

Aanmelden voor de debatavond bij de secretaris van het netwerk Brainport Regio: secretaris@brainportregio.vvd.nl